Inici » Àgora » Consulta pública prèvia sobre l’Avantprojecte de Llei pel qual es modifica la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de Mesures per a millor el funcionament de la cadena alimentària

Consulta pública prèvia sobre l’Avantprojecte de Llei pel qual es modifica la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de Mesures per a millor el funcionament de la cadena alimentària

Consulta pública prèvia sobre l’Avantprojecte de Llei pel qual es modifica la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de Mesures per a millor el funcionament de la cadena alimentària

Consulta pública prèvia sobre l’Avantprojecte de Llei pel qual es modifica la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de Mesures per a millor el funcionament de la cadena alimentària

De conformitat amb el que preveu l’article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, de Govern, amb caràcter previ a l’elaboració d’el text, s’ha de substanciar una consulta pública a través de el portal web del departament competent, en la qual es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

En compliment d’aquest precepte, es posa a disposició dels interessats un document informatiu relatiu a l’Avantprojecte de Llei per la qual es modifica la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària a l’efecte de demanar la seva opinió al respecte:

Aportacions

Pots presentar les teves aportacions a les qüestions plantejades en el document directament a: sgfi@mapa.es, abans del 29 d’abril de 2020 o bé enviar-les a agronoms@agronoms.cat abans del 27 d’abril del 2020 (*)

(*) Tot i que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la disposició addicional tercera estableix que queden suspesos els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic, aquest Col·legi va presentar les seves aportacions abans de final d’aquest mes d’abril, per la qual cosa et prego que ens enviïs les teves aportacions abans del dia 27. Moltes gràcies.

 

Documents relacionats

 

Font: MAPA

Share This Post