Inici » Àgora » Criteris d’aplicació de la normativa d’incendis:Instruccions tècniques complementàries del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Criteris d’aplicació de la normativa d’incendis:Instruccions tècniques complementàries del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Criteris d’aplicació de la normativa d’incendis:Instruccions tècniques complementàries del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Les Instruccions Tècniques Complementàries són documents tècnics on es resolen i/o aclareixen temes en relació a la prevenció d’incendis que no estan definits de manera inequívoca a la normativa vigent d’obligat compliment, facilitant la seva aplicació.

Més informació a:

http://www.gencat.net/interior/esc/docs/esc_prevencio_et.htm

Les Instruccions Tècniques Complementàries són documents tècnics on es resolen i/o aclareixen temes en relació a la prevenció d’incendis que no estan definits de manera inequívoca a la normativa vigent d’obligat compliment, facilitant la seva aplicació.

Més informació a:

http://www.gencat.net/interior/esc/docs/esc_prevencio_et.htm

Share This Post