Inici » Àgora » Seguretat alimentària. Materials Plàstics en Contacte amb Aliments

Seguretat alimentària. Materials Plàstics en Contacte amb Aliments

Seguretat alimentària. Materials Plàstics en Contacte amb Aliments

La declaració de conformitat, un requisit fonamental !!

Qualsevol material en contacte amb els aliments, no ha de transferir substàncies als aliments que puguin causar un dany a la salut de les persones, provocar una modificació inacceptable de la composició dels aliments, o provocar una alteració de les característiques organolèptiques d’aquests.

Qualsevol material en contacte amb els aliments, no ha de transferir substàncies als aliments que puguin causar un dany a la salut de les persones, provocar una modificació inacceptable de la composició dels aliments, o provocar una alteració de les característiques organolèptiques d’aquests.

En el cas dels plàstics, a nivell comunitari, estan regulats pel Reglament (UE) Nº 10/2011 de la Comissió, de 14 de gener de 2011, sobre materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb aliments, que s’estableix com una mesura específica d’acord amb l’article 5 del Reglament marc.

Els materials plàstics són aquells que estan constituïts exclusivament per matèries plàstiques o consisteixen en diverses capes plàstiques unides. Poden estar impresos o recoberts amb un revestiment i poden formar part de materials i compostos multicapa multimaterial, incloent les juntes de tapes o tancaments.

Tots els materials plàstics que es comercialitzin a la Unió Europea hauran de ser conformes, amb la seva normativa específica (Reglament 10/2011), i a més, amb el que disposa el Reglament marc 1935/2004 que recull els requisits generals que han de complir els materials i objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments. Així mateix, s’han de fabricar de conformitat amb el Reglament 2023/2006 que estableix les bones pràctiques de fabricació aplicables a tots els materials en contacte amb aliments.

En la fabricació de capes plàstiques de materials i objectes plàstics únicament poden utilitzar-se les substàncies autoritzades de l’annex I del Reglament 10/2011 en la qual s’inclouen: monòmers o substàncies de partida, additius (s’exclouen els colorants), auxiliars per a la producció ( excepte els dissolvents) i macromolècules obtingudes per fermentació microbiana.

Els materials i objectes plàstics no han de cedir els seus constituents als aliments en quantitats superiors a les establertes. Per a això, s’estableixen límits de migració específica, per a determinades substàncies, i límits de migració global, així com els assajos de migració per demostrar la conformitat del material.

En les fases de comercialització, excepte en la venda al detall, els materials plàstics han d’anar acompanyats d’una declaració de conformitat. A més, els operadors econòmics han de disposar de documentació apropiada que demostri que aquests productes són conformes.

En el Curs pràctic sobre Declaració de conformitat de materials plàstics en contacte amb aliments que tindrà lloc a Barcelona, el dia 6 de novembre de 2017, es tractarà aquest tema, amb l’objectiu adquirir coneixements pràctics per confeccionar i/o interpretar correctament la Declaració de Conformitat d’un envàs o objecte plàstic per contacte directe amb aliments, donant compliment a la legislació aplicable en el sector d’envasos i embalatges i als requisits de les normes de seguretat alimentària BRC PPM, FSSC Packaging, IFS Food, BRC Food, FSSC Food.

 

Informació relacionada

Share This Post