Inici » Àgora » Directors de Gestió de Personal opinen sobre la certificació de competències dels Enginyers

Directors de Gestió de Personal opinen sobre la certificació de competències dels Enginyers

Directors de Gestió de Personal opinen sobre la certificació de competències dels Enginyers

La certificació professional de competències per enginyeri@s es realitza des de fa dècades a la Gran Bretanya i a França. En aquests països milers de professionals es certifiquen segons un model que entén la necessitat d’una formació per exercir la professió, però també la necessitat d’unes competències professionals que permetin acreditar l’actuació professional des del punt de vista dels comportaments i les actituds. D’aquesta manera, es posa en relleu la forma de practicar l’enginyeria respectant els codis de conducta, la seguretat de les persones, el desenvolupament sostenible i l’exercici de les responsabilitats des d’una ètica professional irreprotxable.

En el col·lectiu de professionals de l’enginyeria molts d’aquests valors se’ls suposa, però no hi ha dubte que davant la proliferació de títols d’Enginyeria, la confusió creada arran de Bolonya i les diferents maneres de practicar la professió, cal un patró de referència. Així, distingirem entre un nivell PROFESSIONAL amb almenys quatre anys d’experiència, un nivell SÈNIOR amb 8 i un nivell EXPERT amb almenys setze i les competències exigibles per a cada un d’aquests tres nivells.

I quan parlem de competències, convé explicar que la certificació arriba aquelles competències, transversals, que tradicionalment no estan associades a la professió d’enginyeria @ d’una manera específica, i que tenen a veure amb una bona capacitat de comunicació, de lideratge o de gestió de recursos materials i humans.

Opinions de Directors de RRHH

També les empreses valoren la certificació dels seus tècnics i és per això que hem volgut recollir l’opinió d’experts directius en l’àmbit de la gestió de persones, com

Juliana Vilert, directora Social Corporativa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,

que ens explica la seva experiència en aquest sentit:

“En FGC ja fa un temps que basem la gestió de persones en la gestió del seu talent. I entenem per talent aquella equació que multiplica les competències professionals pel compromís de la nostra gent. Per aquest motiu és molt rellevant tenir perfectament identificades les competències, que no volem limitades a les competències tècniques, sinó també a aquelles que són exigibles en entorns on l’ètica, la responsabilitat, el treball col·laboratiu, la innovació i el lideratge són crítiques “.

De fet, l’aposta que fa cada empresa que decideix certificar les competències dels seus tècnics va més enllà ja que respon a la necessitat d ‘ “explicar” també els valors de la pròpia empresa i és per això que 

Ramon Terrassa, històric director de RRHH a ABB

ens diu:

“La certificació professional és una forma molt interessant de posar en valor les competències i habilitats dels nostres tècnics, que en definitiva són les competències i habilitats de les nostres empreses”

Pel que fa a la valor de la certificació professional com a part d’un Currículum, quan som candidats a un lloc o una promoció dins de la pròpia empresa,

Vanessa Rodríguez, directora de desenvolupament de capital humà a LEITAT Technological Center

pensa que:

El fet que els enginyers disposin d’una certificació de competències, suposa una garantia d’èxit de cara a obtenir solvència professional ja que les certificacions aporten valor afegit tant pels candidats, que poden evidenciar i acreditar el domini d’un coneixement tècnic per a un lloc de treball concret, com per les empreses, al vessant de captació de talent i perfils adequats acord a les seves necessitats.”

Ramon Terrassa, continua:

“Les empreses industrials i especialment aquelles que se situen a l’avantguarda de la innovació requereixen molt més de competències com l’interès, la curiositat o la capacitat d’integrar diferents disciplines i resoldre problemes complexos, que els coneixements o la pròpia experiència, que en molts casos seran necessàries, però ja no suficients”

I d’acord amb la nostra realitat d’avui, sens dubte, en un escenari cada vegada més complex, a què s’ha vingut a sumar un nou factor d’incertesa, disruptiu i inesperat com el COVID19.

Cal no oblidar que en les empreses es valora també, cada vegada més, el com, a més del què. I es parla no només de resultats sinó també de valor aportat, no només als accionistes sinó a tot el conjunt d’elements que formen el seu entorn, com els propis treballadors, clients, proveïdors ia la societat en general.

Les empreses volen assolir els resultats, però no de qualsevol manera. Fins i tot les més grans empreses nord-americanes es van posar d’acord en això quan van signar el document central de l’anomenada Business Round Table , l’estiu passat, en què es comprometien a lliurar valor als seus clients, a invertir en els seus empleats, a fomentar la diversitat i la inclusió, la dignitat i el respecte, a tractar de manera justa i ètica als seus proveïdors, a donar suport a les comunitats en les quals treballen i tot això protegint el medi ambient i adoptar pràctiques sostenibles en tots els seus negocis, a més, és clar de generar valor a llarg termini per als seus accionistes.

En aquest sentit, i per assegurar que tots i cadascun dels nostres col·laboradors està alineat amb aquests valors, ens comenta

Vanessa Rodriguez, que:

“Les entitats certificadores, juguen un paper molt rellevant per a professionals i empreses, ja que posen en valor unes competències que poques vegades estan garantides per la formació i ni tan sols per l’experiència”.

En aquest sentit, Juliana Vilert:

posa el focus també en la necessitat que aquestes certificacions siguin realitzades per mitjà de procediments rigorosos i organitzacions prestigioses, com les que hem esmentat, seguint la norma de certificació de persones ISO 17024, la qual cosa aporta a més l’objectivitat pròpia d’una organització independent de l’empresa.

A Europa

seguim el mateix camí i hem posat d’acord a organitzacions com,

  • SNIPF a França,
  • Engineering Council a UK,
  • CNI a Itàlia,
  • Ordem 2 Engenheiros a Portugal,
  • Kivi a Holanda,
  • AIPE i AQPE a Espanya

i hem constituït una Aliança Europea d’organitzacions de certificació de competències de l’Ingenier @, amb el nom ENGINET . La constitució d’aquesta aliança va tenir lloc a París, el passat cinc de maig, i posa de manifest la imparable tendència i canvi de paradigma que venim explicant des de l’inici d’aquest article.

La Fundació AQPE, constituïda el 2012 per col·legis professionals d’Enginyeria de totes les especialitats, compleix amb aquests requisits a més de ser una organització sense ànim de lucre a l’servei dels i les professionals de l’enginyeria, vetllant al costat dels col·legis que la componen per l’excel·lència de la professió i per facilitar la mobilitat internacional gràcies als acords de reconeixement signats amb la majoria de les organitzacions internacionals abans esmentades.

Les empreses que han decidit certificar els seus professionals (mira en aquest enllaç algunes d’elles) saben que la fidelització a l’empresa passa per molts valors com la comunicació, les perspectives professionals, la consideració i un tracte respectuós i flexible amb els seus col·laboradors, característiques que tenen en comú totes aquestes organitzacions.

“En definitiva, la certificació Professional Engineer, cada vegada més reconeguda per empreses, administracions i professionals, esdevé una eina de distinció i visibilitat, també a nivell internacional per als nostres enginyers i enginyeres professionals”.

Francesc González, director Fundació AQPE

 

Font: AQPE

Share This Post