Inici » Àgora » El DARP publica una ordre per establir una metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar porcí

El DARP publica una ordre per establir una metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar porcí

El DARP publica una ordre per establir una metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar porcí

Nou mètode més precís per conèixer el nitrogen generat en les explotacions porcines

L’article 5 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, estableix que, en els casos en què sigui tècnicament viable, el departament competent en matèria d’agricultura pot establir una metodologia basada en el balanç de nitrogen a l’explotació ramadera que permeti calcular la quantitat de nitrogen aportada per les dejeccions ramaderes, als efectes de l’elaboració dels plans de gestió d’aquestes. Aquest balanç és de caràcter voluntari, i només hi poden optar les explotacions porcines.

Aquest mètode de balanç de nitrogen constitueix actualment el mètode que permet calcular de forma objectiva i amb més precisió el nitrogen generat en l’explotació pels diferents tipus de bestiar porcí, ja que té en compte únicament els animals efectivament engreixats durant un període determinat. Per aquest motiu, es considera el mètode més adient per justificar una reducció en l’excreció del nitrogen del bestiar porcí. Fins ara, aquesta reducció s’ha basat en criteris relatius a la millora de l’alimentació, establerts en l’Ordre AAM/312/2014, de 15 d’octubre, per la qual s’estableixen els criteris per a l’aplicació dels nivells de reducció en l’excreció del nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l’alimentació.

Durant l’any 2017 el Departament va dur a terme un pla pilot per conèixer el nitrogen generat en les explotacions porcines, aplicant el mètode del balanç de nitrogen a nivell d’explotació ramadera. Els resultats obtinguts d’aquest la pilot justifiquen la implantació del mètode del balanç, alhora que aconsellen derogar l’Ordre AAM/312/2014, de 15 d’octubre.

Entre el 21 de desembre i el 21 de gener, les persones integradores poden entrar a l’aplicatiu les dades sobre els pinsos i els animals referides als integrats que optin per realitzar el balanç de nitrogen. Entre el 22 de gener i el 25 de febrer els titulars podran elaborar i presentar el balanç, a través del mateix aplicatiu.

Consulteu en el següent enllaç l’ordre publicada al DOGC:

Share This Post