Inici » Àgora » Noves dades sobre la capacitat agrològica dels sòls de Catalunya

Noves dades sobre la capacitat agrològica dels sòls de Catalunya

Noves dades sobre la capacitat agrològica dels sòls de Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya i l‘Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) han publicat un nou visor que permet observar la classe de capacitat agrològica dels sòls cartografiats fins al moment a Catalunya dins del programa de cartografia de sòls a escala 1:25.000 de l’ICGC.

El nou visor facilita informació de gairebé 600.000 hectàrees del territori de Catalunya, 148.155 de les quals s’han pogut incorporar al visor gràcies a l’acord signat entre el DARP i l’ICGC l’any 2020.

La capacitat agrològica és una forma d’agrupar els sòls basada en la seva capacitat per a produir, de forma sostenible, els cultius més habituals d’una zona. Establir la capacitat agrològica d’un sòl equival, per tant, a classificar el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua d’aquesta capacitat.

La caracterització de la capacitat agrològica dels sòls permet classificar qualsevol sòl en una de les vuit (I-VIII) classes establertes en el sistema, en funció de les seves característiques i les de l’entorn on està ubicat.

Aquestes classes, inicialment definides al Soil Conservation Service del Departament d’Agricultura dels Estats Units, han estat adaptades a les nostres condicions pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i modificades per la Secció d’Avaluació de Recursos Agraris del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, del DARP.

Font: DARP

Share This Post