Inici » Àgora » Participa al qüestionari del Projecte QUALIFY adreçat als consumidors i usuaris de Catalunya

Participa al qüestionari del Projecte QUALIFY adreçat als consumidors i usuaris de Catalunya

Participa al qüestionari del Projecte QUALIFY adreçat als consumidors i usuaris de Catalunya

El projecte Interreg Europe QUALIFY “Estàndards de qualitat i autenticitat per potenciar la competitivitat de les pimes agroalimentàries”, es troba actualment en el 4t semestre.

El marc temàtic d’aquest període és: La promoció de l’autenticitat dels aliments com a valor per als consumidors. Per abordar-ho, des de la Sub-direcció General de la Inspecció i el Control Agroalimentari i amb col·laboració amb les associacions de consumidors, han elaborat un qüestionari adreçat als consumidors i usuaris de Catalunya.

El Col·legi forma part del Comitè Estratègic.

Participa!

El qüestionari es pot trobar en línia al següent enllaç: https://forms.gle/pX82nojd2v9ouy4k7 i estarà operatiu fins al dia 7 d’abril de 2020.

Resum del projecte

QUALIFY ha estat dissenyat per fomentar la competitivitat de les pimes del sector agroalimentari  afrontant un desafiament que afecta les regions implicades i tota la UE (tal com ha declarat la Comissió Europea):

  • La millora dels processos de qualitat d’aquestes pimes.
  • La lluita contra el frau al sector.
  • La promoció de l’autenticitat en els seus productes.

Superar les barreres relacionades amb aquests reptes consisteix a afavorir la reducció de costos, millors valors de cadena, millors processos i millors productes que permetin a les pimes abordades créixer i ser més competitives als mercats nacionals i internacionals, on necessiten ampliar la seva presència davant d’empreses més grans, molt menys reptades pels temes presentats.

Per treballar en aquesta direcció, el projecte aborda els fons FEDER destinats a augmentar la competitivitat de les pimes a 7 regions / estats de la UE que són representatius de la dimensió geogràfica de la UE i que incorporen l’agroalimentari i les pimes com a aspectes bàsics del seu RIS3 respectiu.

El projecte té com a objectiu garantir que quan els projectes finançats en virtut d’aquests esquemes abordin les pimes agroalimentàries, introdueixin aspectes de qualitat, prevenció del frau i autenticitat, que han de complementar els instruments financers i no financers existents, ampliant el resultat desitjat: el creixement d’aquestes pimes. .

El projecte també té com a objectiu ampliar les capacitats de les autoritats de gestió, els representants de pimes pertinents i altres parts interessades per abordar millor aquests aspectes i desenvolupar projectes millors i més eficients.

Els principals resultats del projecte són: 7 instruments de política ampliats i millorats a través de 7 plans d’acció + sistemes de monitorització, creació d’un curs amb materials sobre els temes del projecte per a les autoritats de gestió i les pimes per fomentar un procés d’aprenentatge electrònic, 35 reunions d’interessats, 4 esdeveniments de difusió, 6 reunions de socis amb visites d’estudi, un contacte continu amb institucions nacionals i de la UE que treballen en aquests temes i més de 50 bones pràctiques apreses / intercanviades.

Més informació

Web Qualify

Share This Post