Inici » Àgora » Informació Pública del Projecte de Reial Decret pel qual es desenvolupa la Xarxa Nacional de Vies Pecuàries

Informació Pública del Projecte de Reial Decret pel qual es desenvolupa la Xarxa Nacional de Vies Pecuàries

Informació Pública del Projecte de Reial Decret pel qual es desenvolupa la Xarxa Nacional de Vies Pecuàries

Presenta les teves al·legacions al COEAC, enviant correu a agronoms@agronoms.cat abans del dimarts 19 de desembre de 2023

La Xarxa Nacional de Vies Pecuàries, definida a l’article 18 de la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries, es desenvolupa reglamentàriament per definir a nivell estatal la xarxa en què s’integrin determinades canyades reals i vies d’una altra índole, garantint-ne la continuïtat per tot el territori peninsular, així com els procediments i instruments de gestió i difusió de la Xarxa Nacional, d’acord amb el marc de competències distribuïdes entre les CCAA i el MITECO.

Es van identificar com a objecte de la reglamentació tant les anomenades Grans Canyades Reials de la Mesta i els seus ramals, com les d’altres àmbits territorials amb gran tradició en els moviments de bestiar. Aquests grans traçats constitueixen un veritable patrimoni no només natural, sinó històric i cultural, per la qual cosa cal donar eines perquè es continuï protegint del constant intrusisme d’altres usos del sòl, que s’eviti el seu abandonament gradual, així com potenciar-ne els usos comuns , compatibles i complementaris amb l’activitat transhumant.

El text proposat s’estructura en part expositiva, dinou articles, tres disposicions addicionals, quatre disposicions finals i tres annexos organitzats en taules que recullen aquests traçats. El capítol I conté les disposicions generals, incloent-hi la coordinació i la cooperació interadministrativa que es requereix en matèria de vies pecuàries, el capítol II tracten els conceptes generals que defineixen la Xarxa Nacional de Vies Pecuàries i estableixen els seus objectius i fins. La gestió de la Xarxa Nacional s’aborda al capítol III, detallant aspectes com la seva elaboració, administració, manteniment i actualització, el Programa d’Acció de la xarxa nacional de vies pecuàries es tracta al capítol IV, la difusió de la informació associada a la Xarxa nacional de Vies pecuàries al capítol V, mentre que la regulació del Fons Documental de Vies Pecuàries constitueix el capítol VI.

Se sotmet a informació pública aquest esborrany del Projecte de Reial Decret RD seguint el procediment previst per a plans, programes i disposicions de caràcter general relacionats amb el medi ambient als articles 16 i 17 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets daccés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions mitjançant el COEAC, enviant un correu electrònic a agronoms@agronoms.cat fins el dimarts 19 de desembre de 2023

Documentació del procediment

Més informació

Web Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico

 

Share This Post