Inici » Àgora » La UOC obre la convocatòria de 200 beques per a residents en zones rurals

La UOC obre la convocatòria de 200 beques per a residents en zones rurals

La UOC obre la convocatòria de 200 beques per a residents en zones rurals

200 beques destinades a cobrir el 30% de l’import de la matrícula de qualsevol programa formatiu de la UOC. Curs acadèmic 2024-2025

La UOC ha obert la convocatòria de 200 beques per a residents en municipis de menys de 2.000 habitants amb l’objectiu de contribuir a reduir la bretxa territorial i a aconseguir una ruralitat més resilient mitjançant una acció formativa que estimuli la generació de coneixement especialitzat en els diferents nuclis territorials.

Requisits de la Beca

A aquestes beques hi podeu optar aquelles persones que compliu els següents requisits:

  • Ser més gran de 18 anys o complir-los en l’any que es comença a cursar el programa objecte de l’ajut.
  • Residir en una població amb menys de 2.000 habitants o de fins a 5.000 si està situada en una demarcació (comarca, mancomunitat o província) amb una densitat de població inferior a 100 hab./km2.
  • Tenir la voluntat, expressada mitjançant una carta de motivació, de vincular la formació a la seva implicació amb el món rural.
  • Tenir un coneixement i un domini de la llengua de docència equivalent, com a mínim, al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • Haver estat preseleccionat per la UOC per concórrer a aquestes beques i presentar la documentació sol·licitada.
    Ser admès al programa per al qual s’ha sol·licitat la beca.
  • Complir els requisits legals d’accés i, si escau, admissió al programa formatiu objecte de les beques. La persona sol·licitant de l’ajut ha de seguir en tot cas les especificacions de la matrícula i complir els requisits d’accés i/o admissió al programa que vol cursar amb independència de la sol·licitud de l’ajut i el seu resultat.

Les persones beneficiàries només poden aplicar l’ajut a un únic programa formatiu.

Beneficis i durada de la beca

L’import individual de la beca comporta un descompte del trenta per cent [30 %] sobre l’import de la matrícula del programa que la persona beneficiària vol cursar dins el període comprès entre el primer i el segon semestre del curs acadèmic 2024-2025.

Aquesta bonificació no és aplicable a l’import que s’ha d’abonar en cas de segones matrícules i posteriors d’una mateixa assignatura, ni és acumulable a altres descomptes que la UOC hagi acordat aplicar a determinats col·lectius. Així mateix, aquesta bonificació només s’aplica en el semestre objecte de les bases següents

Termini de sol·licituds

  • La data límit per postular la beca és el 8 de juliol de 2024.

Més informació

   

Share This Post