Inici » Àgora » Les millors cobertures per als nostres col·legiats: L’Assegurança de Responsabilitat Civil del COEAC amb MAPFRE

Les millors cobertures per als nostres col·legiats: L’Assegurança de Responsabilitat Civil del COEAC amb MAPFRE

Les millors cobertures per als nostres col·legiats: L’Assegurança de Responsabilitat Civil del COEAC amb MAPFRE

Les millors cobertures per als nostres col·legiats: L’Assegurança de Responsabilitat Civil del COEAC amb MAPFRE

El Col·legi disposa d’una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional que cada any revisa i analitza en profunditat a fi d’oferir les millors cobertures per als nostres col·legiats.

La corredoria que gestiona i administra l’assegurança és ADARTIA, corredoria líder en el desenvolupament de programes de Responsabilitat Civil Professional segons estudi realitzat per la consultora Finaccord.

Actualment la companyia asseguradora MAPFRE és qui dóna cobertura als nostres riscos, entitat líder de Responsabilitat civil professional a Espanya, amb una dilatada experiència en aquest ram i amb una estructura específica per a aquest tipus de riscos. A més, és la 31a companyia asseguradora més valuosa a nivell mundial segons el rànquing que elabora la consultora internacional Brand Finance, en què analitza les 100 asseguradores més valuoses.

Independentment que les condicions especials de l’assegurança es troben a l’àrea restringida de la web del Col·legi , i que teniu a la vostra disposició la Secretaria Tècnica del Col·legi per atendre els vostres dubtes, a continuació, s’exposa una síntesi dels punts més importants del contracte d’assegurança:

ASSEGURATS

• Els Enginyers Col·legiats. Autònoms, treballadors per compte aliè i funcionaris.
• Col·legiats inactius permanents. Cobertura gratuïta
• Assegurats morts o incapacitats, així com els seus hereus o representants legals.
• Extensió de cobertura per a Societats d’Enginyeria, tant monodisciplinares, com per societats multidisciplinars, sempre que, en aquest últim cas, fos responsabilitat exclusiva de l’enginyer assegurat i que el treball estigui visat, verificat o certificat documentalment en el Col·legi Prenedor. Tot això conforme al que indica la pòlissa.

ACTIVITAT ASSEGURADA

L’exercici de la professió com a Enginyer Agrònom, estant legalment habilitat per al seu exercici.

COBERTURES ASSEGURADES I sublímits

– Responsabilitat civil professional
INCLOSA fins al límit contractat per assegurat / Sinistre / Any

– Cobertura de Gestió i Tramitació d’expedients PAC
INCLOSA fins al límit contractat per assegurat / Sinistre / Any

– Responsabilitat Civil per contractes Clau en Mà
INCLOSA fins al límit contractat per assegurat / Sinistre / Any

– Responsabilitat Civil Project Management
INCLOSA fins al límit contractat per assegurat / Sinistre / Any

– Responsabilitat Civil com Mediador
INCLOSA fins al límit contractat per assegurat / Sinistre / Any
Sublímit màxim de 6.000 € Sinistre / assegurat / Any si mala fe, temeritat o dol

– Responsabilitat Civil per Contaminació Accidental i Sobtada
INCLOSA fins al límit contractat per assegurat / Sinistre / Any

– Responsabilitat Civil Per Danys a Expedients
INCLOSA. Sublímit màxim de 200.000 € per assegurat / Sinistre / Any

– Responsabilitat Civil Per Inhabilitació Professional
INCLOSA. Sublímit màxim de 2.500 € mes per assegurat / 18 mesos

– Cobertura de Responsabilitat civil de Protecció de Dades i Sancions
INCLOSA. Sublímit màxim de 150.000 € per assegurat / Sinistre / Any

– Defensa I Fiances Civils
INCLOSA fins al límit contractat per assegurat / Sinistre / Any

– Alliberament de Despeses

LÍMITS ASSEGURATS

A. LÍMIT ASSEGURAT PER LA GARANTIA BÀSICA: 75.000 € PER SINISTRE, ASSEGURAT I ANY

Aquesta cobertura l’ofereix el Col·legi de manera gratuïta pel fet de ser col·legiat.

Podran tenir cobertura només de GARANTIA BÀSICA aquells treballs NO susceptibles de ser visats, verificats ni certificats documentalment pel Col·legi Prenedor de l’Asegurança.

A més, els treballs de:

  • Assessorament en Activitat Fitosanitària,
  • Gestió d’ajudes nacionals i comunitàries i,
  • Taxacions de nivell urbanístic II segons l’ORDRE ECO 805/2003 de 27 de març

per quedar coberts, requeriran que l’assegurat hagi contractat l’ampliació de 300.000 €.

B. LÍMIT AMPLIAT PER TREBALLS VISATS, verificats O CERTIFICATS DOCUMENTALMENT AL COL·LEGI: 375.000 € EN EXCÉS DE 75.000 € de la capa BÀSICA. TOTAL: 450.000 € PER SINISTRE, ASSEGURAT I ANY.

Els treballs susceptibles de visats, verificats o certificats documentalment, hauran de ser visats, verificats o certificats documentalment en el Col·legi prenedor de l’assegurança per tenir cobertura de l’assegurança. Si aquesta circumstància no es produeix, no tindran cobertura.

C. LÍMITS EN EXCÉS PER A la COBERTURA BÀSICA I COBERTURA AMPLIADA

Per a aquells col·legiats que vulguin contractar un límit superior, posem a la seva disposició les ampliacions de límit, amb uns preus molt competitius

Consulta aquí les ampliacions de límit per a la cobertura bàsica i cobertura ampliada

Nota: Per a les ampliacions de cobertura dels Trams voluntaris pels treballs susceptibles de ser visats, quan l’assegurat hagi obtingut la titulació acreditativa oficial de certificació professional reconeguda (AQPE, IPR, …) associades a l’acreditació de competències i formació contínua, tindrà un descompte en la prima de la cobertura ampliada del Tram voluntari d’un 15%.

ÀMBIT TERRITORIAL

La pòlissa cobreix la Responsabilitat derivada de danys sobrevinguts a la Unió Europea i Andorra.
Per a la cobertura de Protecció de dades l’àmbit territorial serà Espanya.

ÀMBIT TEMPORAL

Pòlissa en base a reclamacions; Clàusula Claim made amb retroactivitat il·limitada, és a dir, la pòlissa cobreix aquelles reclamacions derivades d’errors o negligències en l’exercici professional, que siguin presentades a l’assegurat o l’Assegurador (en l’exercici de l’acció directa), per primera vegada i per escrit per un tercer, independentment del moment en què es va cometre el suposat error professional.

FRANQUÍCIES

  • Amb caràcter general s’estableix una franquícia per a la cobertura de la GARANTIA BÀSICA d’un 10% amb un mínim de 1.500 Euros i un màxim de 5.000 Euros.
  • Reclamacions derivades de la tramitació i gestió d’ajudes PAC s’estableix una franquícia fixa de 1.500 €.
  • Reclamacions derivades de la tramitació d’insonorització o aïllament acústic d’un local s’estableix una franquícia fixa de 1.500 €.
  • Reclamacions derivades de la Cobertura de Danys a Expedients: 10% del valor del document.
  • Reclamacions derivades de cobertura de Protecció de Dades: s’estableix una franquícia fixa de 1.000 €

En cas que un assegurat declari més d’un sinistre en el període de les dues últimes anualitats d’assegurança, se li aplicaran les següents franquícies:

  • Segon sinistre: s’aplicarà una franquícia del 20% amb un mínim de 3.000 €, màxim 30.000 €
  • Tercer sinistre i següents: s’aplicarà una franquícia del 25% amb un mínim de 3.500 €, màxim 35.000 €.

Més informació

Més informació de les cobertures a l’apartat  del web del COEAC: Serveis-Exercici Professional-Responsabilitat Civil Professinal

 

Share This Post