Inici » Àgora » Modificació de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental

Modificació de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental

Modificació de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental

Modificació de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental

Publicat a BOE de 14/06/2023 el Reial Decret 445/2023, de 13 de juny, pel qual es modifiquen els annexos I, II i III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Aquest Reial decret té per objecte modificar els annexos I, II i III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, que regulen els projectes sotmesos a l’avaluació ambiental ordinària i simplificada, respectivament, a fi de garantir una transposició adequada a el nostre ordenament jurídic de la Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.

La novetat principal d’aquesta norma és la inclusió d’un nou apartat a l’annex III, que consagra uns criteris generals per a l’aplicació de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada a determinats projectes que, tot i estar per sota dels llindars regulats a l’annex II, estan situats en zones d’especial sensibilitat ambiental o afectin de manera especial el medi hídric.

Algunes modificacions als annexos:

A l’ANNEX I Projectes sotmesos a l’avaluació ambiental ordinària, passen a formar part de l’Annex I:

Grup 1. Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia.

  1. b) Transformació d’àrees sense cultivar o àrees naturals o seminaturals per a l’explotació agrícola sobre una superfície més gran de 50 ha.
    c) Projectes de gestió de recursos hídrics per a l’agricultura, inclosa la transformació en regadiu i la millora o consolidació del regadiu, que afectin més de 100 ha.
    Entre d’altres.

A l’ANNEX II Projectes sotmesos a l’avaluació ambiental simplificada, s’eliminen les circumstàncies que s’han de donar de manera simultània per estar sotmeses a avaluació ambiental simplificada al Grup 2. Indústries de productes alimentaris.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al BOE (14/06/2023).

Informació relacionada

   

Share This Post