Inici » Àgora » Nou RD per reduir contaminació d’aigües per nitrats

Nou RD per reduir contaminació d’aigües per nitrats

Nou RD per reduir contaminació d’aigües per nitrats

Ha sortit publicat al BOE núm. 17 de 20 de gener de 2022, el Reial decret 47/2022   que regula la protecció de les aigües contra la contaminació difusa produïda pels nitrats procedents de fonts agràries, per reforçar protecció de les masses d’aigua més vulnerables. Un text que ja compta amb el vistiplau del Consell Nacional de l’Aigua.

La contaminació d’origen difús de les masses d’aigua superficial i subterrània és un problema molt estès a la major part de les conques espanyoles. En particular, aquest fet es posa de manifest per les elevades concentracions de nitrats que es registren en determinades masses d’aigua, causades pels excedents de productes inorgànics o orgànics usats com a fertilitzants.

Aquest fet és especialment preocupant quan arriba a aigües que es destinin o es destinaran a l’abastament de la població, regulades per la Directiva 2020/2184, de 16 de desembre de 2020, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà, segons detalla el mateix esborrany del Reial decret.

• Estableix criteris més ambiciosos per identificar millor les aigües afectades per nitrats i determina llindars més exigents per a la seva designació com a zones vulnerables

• L’aplicació de la nova normativa augmentarà en un 50% la superfície de les zones protegides, fet que requerirà programes d’actuació més rigorosos i inclourà limitacions a l’ús de fertilitzants

• S’actualitza així la transposició a la legislació espanyola de la Directiva europea contra la contaminació produïda pels nitrats d’origen agrari, inicialment aprovada fa més de 25 anys.

Reduir la contaminació un 50% el 2030, és la proposta plantejada pel Govern d’Espanya per assolir les finalitats proposades per Brussel·les. 

Més informació

Circular informativa

 

Share This Post