Inici » Àgora » El FEGA publica una nota aclaridora sobre l’entrada en vigor del Quadern Digital d’Explotació

El FEGA publica una nota aclaridora sobre l’entrada en vigor del Quadern Digital d’Explotació

El FEGA publica una nota aclaridora sobre l’entrada en vigor del Quadern Digital d’Explotació

S’ha publicat una  nota aclaridora en relació amb l’entrada en vigor del Quadern digital d’explotació, establerta a l’article 16 del Reial decret llei 4/2023.

Tenint en compte les recents modificacions en relació a l’entrada a vigor del Quadern digital d’explotació agrícola mitjançant el Reial decret llei 4/2023, s’ha considerat adequat redactar aquest document a fi de facilitar la comprensió de la norma.

Aquesta nota s’ha elaborat tenint en compte el que recull l’esmentat Reial decret llei i la resta de normativa aplicable en vigor. Aquest document es facilita únicament amb fins informatius i el seu contingut no pretén substituir les normes jurídiques aplicables.

Síntesi

De manera general es pot considerar que l’entrada en vigor de les obligacions de realitzar anotacions al quadern digital es retarda fins a l’1 de gener de 2024 a les explotacions grans i fins a l’1 de gener de 2025 a les explotacions petites.

Únicament en casos molt puntuals on aquestes anotacions siguin rellevants per comprovar el compliment de determinats ajuts de la PAC de la campanya 2024 o 2025, aquestes obligacions s’avancen a l’1 de setembre de 2023 ia l’1 de setembre de 2024 respectivament:

  • Només afecta beneficiaris d’ecoregims que facin les següents pràctiques:

Rotació amb cultius millorants/Sembra directa en terres de cultiu de regadiu, on caldrà anotar informació relativa a aplicació de fertilitzants.
Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos, respecte a les que caldrà anotar la informació pertinent.

  • Només cal anotar aquestes dades en relació amb la campanya agrícola 2024 que s’hagin de tenir en compte als efectes de la sol·licitud d’aquests ecoregims a la PAC 2024, en el cas de les explotacions grans. I en el cas de les petites, només les dades relatives a la campanya PAC 2025.

A l’annex 1 es recullen dues taules resum de les fases d’entrada en vigor.

A l’annex 2 es recullen exemples pràctics per a una millor comprensió.

Documentació relacionada

   

Share This Post