Inici » Àgora » Publicació de nous Reglaments sobre comercialització de fruites i hortalisses

Publicació de nous Reglaments sobre comercialització de fruites i hortalisses

Publicació de nous Reglaments sobre comercialització de fruites i hortalisses

El Diari Oficial de la Unió Europea del 3 de novembre ha publicat legislació específica sobre comercialització de fruites i hortalisses:

  • REGLAMENT DELEGAT (UE) 2023/2429 de la Comissió, de 17 d’agost de 2023, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, en allò que es refereix a les normes de comercialització per al sector de les fruites i hortalisses, determinats productes procedents de fruites i hortalisses transformades i el sector dels plàtans, i pel qual es deroguen el Reglamento (CE) núm. 1666/1999 de la Comissió i els Reglaments d’Execució (UE) núm. 543/2011 i (UE) núm. 1333/2011 de la Comissió (DOUE L 3.11.2023)
    • Aplicable a partir de l’1 de gener de 2025, amb excepció de l’article 5.1.c)
  • REGLAMENT D’EXECUCIÓ (UE) 2023/2430 de la Comissió de 17 d’agost de 2023, pel qual s’estableixen disposicions relatives als controls de conformitat amb les normes de comercialització per al sector de les fruites i hortalisses, determinats productes procedents de fruites i hortalisses transformades i el sector dels plàtans (DOUE L 3.11.2023)
    • Aplicable a partir de l’1 de gener de 2025

Algunes de les novetats pel que fa a les normes de comercialització són la flexibilització del compliment de normes per a productes de conreus tradicionals, consum local, usos alternatius amb la finalitat d’evitar la pèrdua i el malbaratament alimentari, etc. i també la regulació de les mencions destinades als consumidors i la seva presentació per tal d’evitar fraus i induir a error als consumidors.

Font: Web DACC

  

Share This Post