Inici » Àgora » Publicat el tramitador electrònic – Rompudes de terrenys forestals

Publicat el tramitador electrònic – Rompudes de terrenys forestals

Publicat el tramitador electrònic – Rompudes de terrenys forestals

Ha entrat en funcionament el tramitador de sol·licituds d’Autorització per a la rompuda de terrenys forestals amb finalitats agropecuàries en finques privades sense Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal i que, a partir d’ara, aquesta és l’única via vàlida per a poder tramitar aquestes sol·licituds.

El tramitador dona compliment a la necessitat que existeixi un procediment de tramitació electrònica dels expedients administratius.

Cal recordar, que per les rompudes incloses en l’àmbit d’aplicació de l’Avaluació d’Impacte Ambiental, cal realitzar prèviament la sol·licitud d’Avaluació d’Impacte Ambiental.

Sol·licitud de rompudes que no entren, a prior, en l’àmbit d’aplicació a la llei d’avaluació ambiental

  • Rompudes de menys de 3 ha arbrades, i rompudes de menys de 10 ha desarborades (recobriment d’espècies arbòries menor del 20%)

Autorització per a la rompuda de terrenys forestals amb finalitat agropecuària. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (gencat.cat) 

Sol·licitud d’Avaluació ambiental simplificada:

  • Rompudes de més de 3 ha arbrades i rompudes de més de 10 ha (arborades i desarborades) fora de Xarxa Natura 2000.
  • Les rompudes que presentant-se fraccionades, arribin a les 3 ha arborades, o a les 10 ha desarborades, mitjançant l’acumulació de superfícies sol·licitades.
  • Aquelles rompudes en què les seccions de biodiversitat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, concloguin en el seu informe, que a part dels condicionants o limitacions que corresponguin al vector ambiental, les actuacions poden afectar de forma apreciable, directa o indirectament, a espais Xarxa Natura 2000.

Sol·licitud d’Avaluació ambiental simplificada forestal 

Necessitaran sotmetre’s a Avaluació ambiental ordinària:

  • Rompudes de més de 10 ha en Xarxa Natura 2000.
  • Els projectes que, presentant-se fraccionats, afectin a 10 ha o més incloses en Xarxa Natura 2000, mitjançant l’acumulació de superfícies sol·licitades.
  • Les rompudes incloses en l’avaluació ambiental simplificada, quan això ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental, en l’informe d’impacte ambiental d’acord amb es criteris de l’annex III de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
  • Les rompudes incloses en l’avaluació ambiental simplificada, quan així ho sol·liciti el promotor.

Sol·licitud avaluació d’impacte ambiental ordinària 

 

Share This Post