Inici » Àgora » Publicat el Reial decret que flexibilitza les condicions per accedir a les ajudes de la PAC

Publicat el Reial decret que flexibilitza les condicions per accedir a les ajudes de la PAC

Publicat el Reial decret que flexibilitza les condicions per accedir a les ajudes de la PAC
  • La nova normativa respon a les flexibilitats recollides entre les 43 mesures compromeses pel Govern per millorar la situació de les explotacions agràries i donar resposta a les mobilitzacions de pagesos i ramaders
  • Els beneficiaris d’ajuts amb explotacions iguals o inferiors a les 10 hectàrees queden exempts de controls i de penalitzacions en relació amb la condicionalitat reforçada
  • El reial decret aprovat recull, a més, la supressió de les penalitzacions per presentacions fora de termini de la sol·licitud única de la PAC per a l’any 2024 en el període entre l’1 i el 15 de juny amb caràcter retroactiu

Modificacions

El projecte de reial decret modifica, en concret, l’abast de quatre de les bones condicions agràries i mediambientals de la terra (BCAM) i flexibilitza l’aplicació de controls i penalitzacions en matèria de condicionalitat. Bona part d’aquestes mesures ja podran ser aplicables aquest mateix any, amb efecte retroactiu des de l’1 de gener.

En relació amb la BCAM 5 (Gestió del cultiu), s’afegeixen noves excepcions per al seu compliment a les parcel·les més petites, així com per a determinats cultius llenyosos ja implantats, que serà d’aplicació a partir de la sol·licitud única de la PAC de 2025.

A la BCAM 6 (Cobertura mínima del sòl), el projecte de reial decret contempla que es pugui dur a terme la pràctica de l’adobat en verd i que sobre els rostolls dels cultius herbacis es puguin realitzar tasques poc profundes. A més, es permet fer ús de les cobertes inerts en el cas de les plantacions de cultius llenyosos en parcel·les amb un pendent superior al 10%. Es preveu, a més, que per raons climàtiques locals el període en què cal mantenir les cobertes vegetals als cultius llenyosos pugui ser ajustat per la comunitat autònoma corresponent a quatre mesos consecutius.   Aquestes flexibilitats seran d’aplicació retroactiva des de l’1 de gener del 2024.

Així mateix, es contempla com a alternativa a les actuals obligacions sobre la rotació de cultius (BCAM 7) que els agricultors puguin realitzar únicament una diversificació anual dels mateixos a la seva explotació. Aquesta alternativa és aplicable per a la sol·licitud única 2024. D’altra banda, s’estableix també una alternativa als agricultors per complir aquesta BCAM únicament mitjançant rotació, que serà aplicable a partir de la sol·licitud única 2025.

L’obligatorietat de deixar un percentatge de la superfície de l’explotació no productiva a què fa referència la primera obligació de la BCAM 8 s’elimina, de manera que aquells agricultors que així ho decideixin, puguin cultivar aquestes superfícies. Aquesta mesura també serà aplicable a la campanya de 2024.

El Reial decret aprovat recull, a més, que, en matèria de condicionalitat reforçada, tots aquells beneficiaris dajuts lexplotació dels quals sigui igual o inferior a 10 hectàrees de superfície agrària declarada, queden exempts dels controls, així com de les penalitzacions. Aquesta modificació serà d’aplicació ja també a la sol·licitud única 2024, i beneficia uns 345.000 petits agricultors, el 55% del total de perceptors d’ajudes de la PAC a Espanya.

A més, a la normativa aprovada s’ha inclòs la modificació del Reial decret 1048/2022 que va ser sotmesa recentment a audiència pública i que elimina les penalitzacions per presentacions fora de termini de la sol·licitud única de la Política Agrària Comuna (PAC) per a l’any 2024 en el període entre l’1 i el 15 de juny, amb caràcter retroactiu. Aquest canvi ha permès que els agricultors i ramaders hagin pogut presentar la sol·licitud única del 2024 fins al 15 de juny.

Documentació relacionada

Real Decreto 567/2024, de 18 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).

 

Share This Post