Inici » Àgora » Se sotmet a informació pública el decret del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

Se sotmet a informació pública el decret del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

Se sotmet a informació pública el decret del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) està tramitant l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment per a declarar una parcel·la agrícola i ramadera en desús i es regula el funcionament del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús.

Aquest Projecte se sotmet a informació pública, d’acord amb l’article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, durant el termini de quinze dies hàbils comptats des de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L’expedient relatiu a aquest Projecte de decret es pot consultar al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat (tauler.gencat.cat) o bé a la pàgina web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural https://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Organitzacio-i-normativa/normativa/normativa-entramit/acc/en-tramit/ , i presencialment a les oficines de la Subdirecció General d’Infraestructures Rurals (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona).

Presentació d’al.legacions

Pots presentar les teves a al·legacions al projecte, a través del Col·legi Enginyers Agrònoms de Catalunya a agronoms@agronoms.cat, abans del dia 26 de setembre de 2022.

Més informació

Web Gencat

Share This Post