Inici » Àgora » Recull Informació Estat d’Alerta per COVID-19

Recull Informació Estat d’Alerta per COVID-19

Recull Informació Estat d’Alerta per COVID-19

Contingut en actualització permanent

A continuació fem un recull de la informació relacionada amb les mesures preventives que s’han establert a diferents organismes degudes a la situació de contenció del COVID-19,  i que afecten a l’activitat professional ordinària dels Enginyers Agrònoms.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

COVID-19 i salut laboral: Recull de documents informatius i de recomanacions de salut laboral davant el COVID-19

Desconfinament progressiu

Canal Salut gencat.catIndicacions generals i recursos per a empreses i treballadors 

Compra de material de protecció individualMercovid19: la web on comprar material preventiu contra la Covid-19 i mantenir als empleats protegits

La nova plataforma MerCovid19 va dirigida exclusivament a empreses i corporacions, que poden adquirir des de màscares, termòmetres i gels desinfectants per a mans, fins a vestits de protecció i pulsioxímetres; tots productes preventius que permeten treballar amb major tranquil·litat, disminuint els riscos d’infecció.

24/06 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO – Subvenciones de la fundación biodiversidad para la realización de proyectos de mejora de competencias para personas trabajadoras en el marco del programa empleaverde cofinanciado por el fondo social europeo en 2.020 para contribuir a superar la crisis generada por covidien-19 (convocatoria)

18/05 GENERALITAT juntament amb sindicats i patronals –  Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 

03/05 MINISTERIO SANIDAD – Plan para la transición hacia una nueva normalidad: respuestas a preguntas frecuentes

03/05 MINISTERIO SANIDAD – Guía compra mascarillas

Comunicacions i notes informatives

21/07 AJUNTAMENT DE LLEIDA- Ajuts covid-19 al teixit empresarial de Lleida

28/05 AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA_ Seguretat Alimentària i COVID-19

22/05 INSST_ Directrius de bones pràctiques en les obres de construcció Mesures per a la prevenció de contagis de la SARS-CoV-2 

05/05 MAPA – Medidas para el sector agroalimentario. Notas Informativas

21/04  INTERCOL·LEGIAL._ Circular informativa: El Tribunal Arbitral de Barcelona posa en marxa una via ràpida telemàtica de resolució arbitral de conflictes a conseqüència del COVID-19

16/04  AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA_La COVID-19 i la seguretat alimentària. Preguntes i respostes
Traducció no oficial al català del document de la Comissió Europea: COVID-19 and food safety. Questions and answers de 8 d’abril de 2020

14/04 AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA_  COVID-19 i seguretat alimentària: orientacions per a les empreses alimentàries
Traducció no oficial al català del document de l’OMS: COVID-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses, de 7 d’abril de 2020

11/04 MINISTERIO SANIDAD_ Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19

07/04 MAPA_El Gobierno aprueba medidas urgentes para favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario

07/04  Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones_ Guía con las preguntas más frecuentes sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

03/04 GENCAT. TREBALL_Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

02/04 – CTE_ Nota informativa sobre la incidencia del estado de alarma en la aplicación del Real Decreto 732/2019

01/04 DARP_Recomanacions als operadors dels sectors essencials de l’agricultura, la ramaderia i l’aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària per al compliment de les limitacions de circulació durant l’estat d’alarma.

31/03 DARP_Comunicat 8. CGE 2020 – Aclariments ordre ajuts CGE

30/03 DARP_Mesures i instruccions que afecten les explotacions ramaderes amb motiu del coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19)

30/03 MAPA_Nota informativa_La agricultura, ganadería, pesca, industria alimentaria y sus actividades relacionadas son servicios esenciales

24/03 MAPA_Nota informativa sobre la aplicación del Real Decreto de Estado de alarma en el sector agrícola, ganadero y pesquero

Las principales dudas se refieren a aspectos tales como el desplazamiento de trabajadores en vehículos, a la apertura del comercio detallista de venta de insumos para la agricultura, la ganadería y la pesca, así como la suspensión de plazos en los procedimientos administrativos

23/03 – DARP_Instruccions pel compliment dels Programes sanitaris en el sector ramader a Catalunya

23/03 – Departament d’Empresa Mesures per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d’Empresa, ofereix un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2. Aquesta informació s’anirà actualitzant amb informació dels tràmits i llocs web corresponents  a mesura que les diferents línies d’acció esdevinguin operatives.

19/03 – ACSA_Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus

19/03 – Protecció Civil (CECAT)_Preguntes sobre les restriccions d’activitats per COVID-19 a Catalunya

18/03 – MAPA_Nota informativa sobre l’aplicació del Real Decret 463/2020 d’Estat d’Alarma al Sector Agrícola, Ramader i Pesquer

13/03 – DARP_Comunicat – Publicació de la convocatòria de l’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya / Situació coronavirus SARS-COV-2

Recomanacions Exercici professional

30/03 – COEAC – Circular informativa sobre la paralització d’activitats no essencials del 30 març al 9 abril 2020. COVID 19

17/03 – Comunicado CGCOIA – COVID19 Recomanacions Explotacions Agropecuàries

17/03 – Comunicado CGCOIA – COVID19 Recomanacions Indústries Agroalimentàries

16/03 – Comunicat CGCOIA – Recomanacions a la Direcció Facultativa

Documents de certificació

30/03 – Comunicació de paralització temporal d’obra

23/03 – Certificat Autoresponsable en línia

23/03 – Certificat Autoresponsable per imprimir

20/03 – Acta de paralització temporal de l’obra

20/03 – Certificat desplaçaments

Serveis col·legials

16/03 – Comunicat degana – Serveis del Col·legi

13/03Informació sobre els serveis col·legials telemàtics

Teletreball

03/04 –Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública – Oficina des de casa (recursos tecnològics i eines de teletreball)

23/03 – Recursos per treballar remotament 

18/03 – Guia ràpida per teletreballar amb seguretat de l’AOC

16/03 – L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta la ciutadania dels ciberfraus i ciberdelictes relacionats amb la COVID-19

        • Es constata un increment de l’activitat cibercriminal que aprofita la situació d’excepcionalitat actual per difondre campanyes malicioses per obtenir accés a dades sensibles

13/03 – Decàleg de precaucions a l’hora de teletreballar  (Associació Catalana d’Enginyers de Telecomuncacions)

12/03 – Normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball

Normativa

Link amb Recopilació actualitzada de la Normativa Estatal i Autonòmica per la Crisi Sanitària COVID-19

10/07 – DOGC_RESOLUCIÓ ARP/1634/2020, de 6 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 514702).

09/07 – DOGC_RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

06/07 – BOE _Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

27/06 – BOE_Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial

24/06 – BOE_Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica

19/06 – DOGC_DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya.

18/06 – DOGC_RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

18/06 – DOGC_RESOLUCIÓ ARP/1394/2020, de 15 de juny, per la qual es convoquen els ajuts extraordinaris al sector vitivinícola per fer front a la crisi causada per la pandèmia de la COVID-19 per a la campanya 2019-2020 (ref. BDNS 510865).

18/06 – BOE_Corrección de errores del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino.

10/06 – DOGC_Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 509385).

10/06 – BOE_Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, por el que se modifican distintos reales decretos que establecen normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en materia de frutas y hortalizas y vitivinicultura.

10/06 – BOE_Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino.

27/05 – BOE_ Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19

14/05 – DOGC_Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental.

13/05 – BOE_ Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

12/05 – DOGC_ Resolució TES/973/2020, de 7 de maig, per la qual es rehabiliten els terminis de diferents procediments tramitats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que van quedar suspesos per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

10/05 – BOE_Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura.

09/05 – BOE_ Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

03/05 – BOE_Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

03/05 – BOE_ Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.

01/05 – BOE_ Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas.

30/04 – DOGC_ ORDRE ARP/50/2020, de 23 d’abril. S’acorda la continuació i es modifiquen terminis de determinats procediments en matèria de subvencions del departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19

30/04 – BOE_ Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.

30/04 – BOE_ Plazos administrativos. Procedimientos electrónicos. Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

24/04 – BOE_ Comercio exterior. Control sanitario. Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, por la que se modifica el anexo I de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización.

22/04 – BOE_ Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

20/04 – DOGC_ RESOLUCIÓ PDA/867/2020, de 14 d’abril, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, per la qual s’estableixen criteris excepcionals per a l’ús dels sistemes d’identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de l’estat d’alarma decretat a causa de la pandèmia de COVID-19.

15/04 – BOE_ Estado de alarma. Medidas tributarias. Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

12/04 – BOE_ Estado de alarma. Medidas urgentes. Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.

09/04 – DOGC_ DECRET LLEI 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.

08/04 – BOE_Estado de alarma. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

04/04- BOE_Estado de alarma. Medidas urgentes. · Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

02/04- DIARI OFICIAL UNIÓ EUROPEA – Reglament sobre mesures temporals excepcionals a aplicar al control oficial amb motiu del COVID-19

01/04 – BOE_ Estado de alarma. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

30/03 – BOE_ Estado de alarma. Modelo de declaración responsable. Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

29/03 – BOE_ Estado de alarma. Medidas urgentes. Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

28/03 – DOGC – ACORD GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s’acorda la suspensió dels contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació del COVID-19.

26/03 – BOE_Aplicació de les mesures del Programa de suport 2019 – 2023 al sector vitivinícola espanyol – Reial Decret 1363/2018 (Modificació terminis per a la tramitació dels procediments)

25/03 – BOE_ Estado de alarma. Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales.

24/03 BOE_ Estado de alarma. Aguas. Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales.

22/03 – DOGC_RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball.

18/03 – BOE_Estado de alarma. RD 8/2020 Mesures Urgents Extraordinàries Per a Fer Front a l’Impacte Econòmic i Social del COVID-19

17/03 – Decret Obres Ajuntament de Barcelona

14/03 – BOE_Estado de alarma. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Altres

 

Share This Post