Inici » Àgora » Noves publicacions a la web de la Red Rural Nacional – dossiers sobre projectes d’innovació rural a Espanya

Noves publicacions a la web de la Red Rural Nacional – dossiers sobre projectes d’innovació rural a Espanya

Noves publicacions a la web de la Red Rural Nacional – dossiers sobre projectes d’innovació rural a Espanya

La Red Rural Nacional (RRN) ha publicat 14 dossiers en què es recopilen els treballs de recerca duts a terme pels diferents grups operatius i Projectes d’Innovació en matèria de desenvolupament rural a nivell nacional i europeu. L’objectiu dels 14 dossiers és donar a conèixer les iniciatives innovadores i facilitar l’intercanvi de coneixements des de l’àmbit de la recerca al de l’aplicació pràctica. I més en un mitjà, com el rural, que tradicionalment i fins avui ha tingut més difícil l’accés a la ciència.

La Innovació – recollida en la mesura 16.1 i 16.2 del Pla Nacional de Desenvolupament Rural – és un pilar fonamental en la sostenibilitat del medi rural. La RRN organitza periòdicament intercanvis d’experiències en innovació on els diferents equips exposen els seus avanços i resultats. Els Grups Operatius són agrupacions d’actors de diferents perfils – com ara agricultors, ramaders, silvicultors, indústries agroalimentàries o forestals, centres públics o privats d’R + D + I o de formació i assessorament, centres tecnològics o institucions sense ànim de lucre – que es s’associen entre si per aconseguir una solució innovadora que resolgui un problema o bé potenciar una oportunitat. En ells, el sistema de treball sempre és conjunt i multisectorial.

Dossiers

Les noves publicacions pujades a la web de la Xarxa Rural Nacional són les traduccions a l’anglès dels dossiers publicats el 2021.

1.- Improvement in the management of agricultural farms. Operational Groups and Innovative Projects

El 26 d’octubre de 2020, la Red Rural Nacional va organitzar un intercanvi d’experiències entre Grups Operatius, Projectes Innovadors i altres d’Horitzó 2020 que estaven treballant en la matèria de millora en la gestió de les explotacions agrícoles. L’intercanvi es va fer a través d’una trobada virtual a la qual van assistir més de 130 persones en representació de centres de recerca, empreses, administracions públiques, organitzacions agràries i mediambientals, cooperatives, grups de desenvolupament rural i associacions d’acció social.

2.- Animal health. Operational Groups and Innovative Projects

El 12 de maig de 2020 va tenir lloc de forma virtual una jornada entre 90 agents implicats. En la mateixa es van examinar les normatives sobre les resistències a productes antimicrobians i l’aplicació de tècniques de bioseguretat, concretament en ramaderia extensiva, on es constatà l’ús de pastures comunals, que dificulta l’avanç cap a una ramaderia més sostenible.

3.- Traceability in the agri-food, livestock, agriculture and forestry sectors. Operational Groups and Innovative Projects

La Red Rural Nacional va organitzar un intercanvi d’experiències el 28 de gener de 2020, entre Grups Operatius, Projectes Innovadors i altres d’Horitzó 2020 (H2020) i EU COSME, el programa de suport a les pimes que treballen en matèria de traçabilitat. L’intercanvi es va dur a terme mitjançant una trobada virtual a la qual van assistir més de 105 persones.

4.- Plant health. Operational Groups and Innovative Projetcs

Els equips especialitzats es van reunir el 3 de juny de 2020 en una trobada virtual entre 60 persones. Es va analitzar el desenvolupament de la legislació fitosanitària nacional i la transposició de la legislació europea. A més, es va destacar el treball en l’elaboració de les Guies de Gestió Integrada de Plagues, que serveixen d’orientació als agricultors en el maneig dels cultius.

5.- Improvements in Forest Management. Operational Groups and Innovative Projects

El 19 de novembre de 2020, la RRN va organitzar un intercanvi d’experiències entre Grups Operatius, Projectes Innovadors i altres d’Horitzó 2020 i el programa ERA-NET que estaven treballant en la matèria de millores en la gestió forestal. L’intercanvi es va fer a través d’una trobada virtual a la qual van assistir més de 60 persones en representació de centres de recerca, empreses, administracions públiques, organitzacions agràries i mediambientals, cooperatives, grups de desenvolupament rural i associacions d’acció social.

6.- Breeding in Agriculture. Operational Groups and Innovative Proyects

El 16 de desembre de 2020 va tenir lloc un intercanvi d’experiències entre Grups Operatius, projectes innovadors i altres d’Horitzó 2020 i LIFE que estaven treballant en el tema de la millora agrícola. Més de 50 persones van estar presents a l’intercanvi virtual.

7.- Irrigation. Operational Groups and Innovative Projects

La RRN va organitzar el 13 de febrer de 2020 un intercanvi entre projectes d’innovació sobre aquesta temàtica a què van assistir més de 60 persones. S’hi va analitzar la importància del regadiu en el sector agrícola, atès que la superfície de regadius a Espanya és de el 29% del total comunitari.

8.- Improving the Management of Livestock Operations. Operational Groups and Innovative Projects

La Red Rural Nacional va organitzar una conferència virtual per als membres de Grups Operatius, Projectes d’Innovació i Horitzó 2020 per compartir les seves experiències en el camp de la millora de gestió de les explotacions ramaderes. A la trobada virtual van assistir més de 60 persones en representació de centres de recerca, empreses privades, administracions públiques, grups de desenvolupament rural i associacions de productors.

9.- Livestock Breeding. Operational Groups and Innovative Projects

La RRN va organitzar l’11 de febrer de 2021 un intercanvi d’experiències per als membres dels Grups Operatius, Projectes Innovadors i Horitzó 2020 per compartir les seves experiències treballant en ramaderia. Més de 85 persones en representació de centres de recerca, empreses, administracions públiques i organitzacions i cooperatives agràries es van reunir per compartir i debatre solucions innovadores per millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes.

10.- Improving Agri-food Industries. Operational Groups and Innovative Projects

Uns 90 investigadors en aquesta matèria van acudir a la crida virtual de la RRN el 16 de juny de 2020. En la mateixa, es va assenyalar que la indústria agroalimentària es troba desenvolupant noves tècniques de conservació dels aliments, la qual cosa permet una major seguretat alimentària des del punt de vista de la innocuïtat dels aliments. Això facilita l’obertura del sector a nous mercats, mantenint les característiques organolèptiques dels aliments, i redundant en un augment de la competitivitat de la indústria agroalimentària d’Espanya.

11.- Organic agriculture. Operational Groups and Innovative Projects

L’intercanvi entre projectes d’innovació sobre aquesta temàtica va ser el 25 de febrer de 2020, i a la mateixa van assistir 70 persones. S’hi va estudiar la importància de l’agricultura ecològica en el territori nacional, atès que Espanya se situa al capdavant de la Unió Europea en agricultura ecològica.

12.- Climate change and carbon footprint reduction. Operational Groups and Innovative Projects

El 15 de setembre de 2020, la Red Rural Nacional va organitzar un intercanvi d’experiències entre els Grups Operatius i els Projectes d’Innovació EIP-AGRI i Horitzó 2020, treballant sobre el tema del canvi climàtic i la reducció de la petjada de carboni. Més de 100 persones van assistir a aquesta trobada virtual per intercanviar experiències representant centres de recerca, empreses, administració pública, organitzacions agrícoles i mediambientals, cooperatives, grups de desenvolupament rural i associacions d’acció social.

13.- Marketing in the agricultural, livestock, forestry and agri-food industries. Operational Groups and Innovative Projects

Lla RRN va organitzar el 3 de desembre de 2020 un intercanvi d’experiències entre Grups Operatius, Projectes Innovadors i altres d’Horitzó 2020 que treballen en la matèria d’innovació en màrqueting en les indústries agrícola, ramadera i forestal i agroalimentària. Més de 60 persones van assistir a aquesta trobada virtual.

14.- Fertilization. Operational Groups and Innovative Projects

Aquesta temàtica va ser coberta el 8 de juliol de 2020 virtualment per 60 especialistes en la matèria. En aquesta jornada es va subratllar l’avanç en noves tècniques per aconseguir fertilitzants més sostenibles, que a més permeten la reutilització de residus biològics, la qual cosa és una aposta per l’economia circular.

Font: Web Red Rural Nacional

          

Share This Post