Inici » Àgora » Allargament dels terminis de presentació de la Declaració Anual de Nitrogen (DAN) i del Balanç de Nitrogen en Granja (BNG)

Allargament dels terminis de presentació de la Declaració Anual de Nitrogen (DAN) i del Balanç de Nitrogen en Granja (BNG)

Allargament dels terminis de presentació de la Declaració Anual de Nitrogen (DAN) i del Balanç de Nitrogen en Granja (BNG)

Presentació de la Declaració Anual de Nitrogen (DAN)

L’article 38 del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries estableix que, amb la finalitat de garantir i comprovar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, els titulars de les explotacions ramaderes, agrícoles i centres de gestió de dejeccions ramaderes han de presentar telemàticament, dins del darrer trimestre de cada any, una declaració anual del nitrogen (DAN).

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va posar a punt el sistema informàtic (anomenat aplicació DAN) que permet la presentació telemàtica d’aquesta declaració anual. En aquesta segona campanya de la DAN, una incidència en l’aplicació informàtica va implicar que alguna de les seves funcionalitats no estigués plenament operativa fins al 6 de novembre. En base a això, i tenint en compte l’article 32.4 de la Llei estatal 39/2015, el termini de presentació de la declaració anual (DAN) s’allarga fins al dia 26 de gener de 2021 inclòs.

Davant de la possibilitat que no es puguin presentar totes les DANs en el termini establert degut a les dificultats generades per  aquesta situació d’excepcionalitat esdevinguda arran de l’epidèmia del coronavirus, s’ha decidit que, a partir del 27 de gener, l’aplicació DAN continuarà oberta fins el 15 de juny de 2021, per bé que temporalment no estarà operativa l’opció de “Finalitzar declaració”. En aquest període es podran elaborar DANs, que quedaran en esborrany. Més endavant s’habilitarà el període comprès entre el 16 i el 30 de juny de 2021 per tal de poder presentar (finalitzar) les DANs . Es considerarà que la DAN vàlida serà la darrera que s’hagi presentat, fins i tot en el cas que la darrera versió es presenti fora de termini.

El següent quadre resumeix els diferents períodes a que s’ha fet esment anteriorment

Períodes DAN2020 Inici Final Presentació DAN
Presentació dins de termini 1 d’octubre de 2020 26 de gener de 2021
Aplicació oberta per elaborar esborranys de la DAN 27 de gener 2021 15 de juny de 2021 NO
Presentació fora de termini de la DAN 16 de juny de 2021 30 de juny de 2021 SÍ (també es podran elaborar esborranys)

 

>>  Més informació sobre l’aplicació informàtica DAN aquí.

Presentació del Balanç de Nitrogen en Granja (BNG)

L’article 4.2 de l’ Ordre ARP/225/2019, de 16 de desembre, estableix que, per a l’aplicació del mètode del Balanç de Nitrogen en granja (BNG), l’explotació ramadera que ho vulgui fer ha de declarar les dades a què fa referència l’annex 1 de l’esmentada Ordre mitjançant l’aplicació informàtica que posi a disposició el departament competent en matèria d’agricultura per a la gestió telemàtica ramadera, durant el darrer trimestre de cada any.

El passat 15 d’octubre de 2020 el DARP va posar a punt el sistema informàtic (anomenat aplicació BNG) que permet la presentació telemàtica del Balanç de Nitrogen en Granja, però totes les dades que es necessitaven per a un complet així com òptim ús d’aquesta aplicació no van estar disponibles fins al 16 de novembre. Per aquesta raó, i tenint en compte l’article 32.4 de la Llei estatal 39/2015,  el nou termini de presentació del BNG és fins al dia 16 de febrer de 2021 (inclòs).

>> Més informació sobre l’aplicació informàtica BNG aquí.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Share This Post