Inici » Àgora » Carta oberta del Consejo al ministre i als consellers autonòmics d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació i a l’opinió pública

Carta oberta del Consejo al ministre i als consellers autonòmics d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació i a l’opinió pública

Carta oberta del Consejo al ministre i als consellers autonòmics d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació i a l’opinió pública

Carta oberta del Consell general de col·legis oficials d’enginyers agrònoms al ministre d’agricultura, pesca i alimentació, als consellers autonòmics responsables d’agricultura, pesca i alimentació i a l’opinió pública en general

A l’escenari actual de crisi generalitzada en què es troba el país a causa de la pandèmia del Coronavirus COVID-19, amb les greus conseqüències que, sobre la salut pública i l’economia, es vénen registrant, la Junta de Degans del Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms vol manifestar el següent:

  • Manifestem, en primer lloc, el nostre agraïment a tots els professionals que estan donant una lliçó de responsabilitat i dedicació a la societat, en especial als professionals sanitaris, però també als professionals de sector agroalimentari, en el qual es troben els enginyers agrònoms, i a tots els treballadors del medi rural, de la indústria alimentària i de la distribució que, dia a dia, amb el seu esforç i gairebé sense mesures de prevenció davant aquesta pandèmia, fan possible que el conjunt de la població pugui disposar d’aliments variats, saludables i amb les màximes garanties de qualitat.
  • Considerem que per fer front a l’impacte de la pandèmia sobre el conjunt del sistema alimentari i els consumidors, és moment per a una actuació conjunta i coordinada entre els tècnics de totes les Administracions Públiques i els professionals de totes aquelles institucions de la societat civil que puguin col·laborar en aquesta tasca. En aquest sentit, l’experiència i capacitació dels professionals de les universitats, els centres de recerca, els col·legis professionals i les organitzacions sectorials, pot resultar d’un gran valor per a la presa de les decisions que resultin més adequades en la definició de polítiques.
  • Advertim del greu risc de desproveïment que pot córrer el nostre país davant la possibilitat que la infecció afecti de manera massiva a la població de les àrees rurals. Els agricultors, ramaders, treballadors del medi rural i de la indústria alimentària, juntament amb la resta de professionals del sector agroalimentari, estan realitzant un esforç molt significatiu en unes difícils condicions de seguretat, amb el considerable risc que comporta per a la seva salut i la de les seves famílies. Resulta, per tant, prioritari que les autoritats públiques adoptin les actuacions imprescindibles per donar suport a aquests professionals i treballadors, alhora que sels dota de mesures de seguretat per al desenvolupament del seu treball.
  • Assenyalem que les actuals restriccions al desplaçament de la població no han de dificultar de cap manera la disponibilitat dels inputs que són necessaris per a l’establiment de les properes collites. De la mateixa manera, s’ha de considerar la imperiosa necessitat, ja reclamada per altres vies, de disposar de la força de treball i de les tecnologies adequades que assegurin les recol·leccions pròximes i permeti el normal subministrament dels productes agraris a la població.
  • Destaquem que s’estan registrant problemes en el normal desenvolupament de les produccions ramaderes, tant perquè les incerteses en els mercats exteriors poden dificultar la producció de pinsos per a les cabanes ramaderes, com perquè la important caiguda del consum està creant greus problemes per a la comercialització de certs productes. Es fa necessari, per tant, promoure mesures de suport als productors, que els permetin superar les dificultats amb que es troben i continuar en el cicle de producció.
  • Recordem que l’actual crisi sanitària vindrà acompanyada d’una greu crisi econòmica, amb la previsió d’una important caiguda en l’activitat econòmica i un gran increment de l’atur, amb el consegüent impacte sobre la societat i el benestar de la població. En aquesta situació, el sistema alimentari tornarà a ser, tal com ja va passar en la crisi sobrevinguda després de 2008, un dels principals puntals per a la generació de riquesa i la creació d’ocupació al nostre país, gràcies a la bona feina dels empresaris i els treballadors que integren el sector agroalimentari.
  • Considerem que, donades les actuals circumstàncies, ha arribat el moment que els responsables públics, treballant conjuntament amb les organitzacions de la societat civil i els diferents sectors implicats, impulsin els mecanismes adequats que permetin preparar el sistema alimentari per fer front a aquesta situació i pugui donar la resposta que necessita la societat i l’economia nacional. Per a això i entre altres coses, hauran d’impulsar l’organització dels sectors productius, l’avanç tecnològic de l’activitat agrària, la col·laboració entre els operadors de la cadena de subministrament, i optimitzar la gestió dels recursos de què disposem per posar-los al servei de la societat amb la intenció de superar aquests moments.
  • Manifestem, finalment, el compromís del nostre Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms, dels Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms que en ell s’integren i el dels nostres col·legiats amb el Govern de la Nació, amb els de les comunitats autònomes i amb altres institucions de la societat civil, per a col·laborar en la mesura de les nostres possibilitats, per aportar els nostres coneixements i experiència i per treballar pel futur de sistema alimentari i de el sistema econòmic del nostre país, en tots aquells extrems en els que puguem resultar d’utilitat.

Madrid 20 d’abril de 2020

Consulta el Comunicat en format PDF

Share This Post