Inici » Àgora » El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un Reial Decret pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les granges porcines

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un Reial Decret pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les granges porcines

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un Reial Decret pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les granges porcines

El Govern actualitza la normativa sobre ordenació de les granges de bestiar porcí incidint en la reducció de l’impacte ambiental i la bioseguretat

  • La revisió de la normativa d’ordenació té com a objectiu fonamental establir les bases per a la sostenibilitat de l’activitat ramadera en els propers anys.
  • Els nous requisits en matèria d’impacte ambiental permetran reduir les emissions de gasos contaminants (en particular amoníac) i d’efecte hivernacle en prop de l’21% a partir de 2023.
  • S’incorporen importants avenços en relació a el benestar animal, en particular l’exigència d’un pla individual per a cada granja que avaluï els potencials riscos i les mesures a adoptar per al benestar dels animals.
  • S’introdueix la figura del veterinari de granja, que serà el responsable d’assessorar sobre aspectes relacionats amb la sanitat i el benestar dels animals i es crea una Taula d’ordenació dels sectors ramaders, que vetllarà per al compliment dels objectius establerts.

El Consell de Ministres ha aprovat el 11 de febrer 2020, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un Reial Decret pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les granges porcines.

Suposa una profunda revisió de la normativa vigent, que data de l’any 2000, l’objectiu és l’adaptació als nous reptes de la producció porcina en matèria de sanitat, medi ambient i benestar animal. Una actualització que s’ha abordat en estreta col·laboració amb el sector, les comunitats autònomes i la societat civil en el seu conjunt.

Les principals novetats s’articulen entorn de duess grans àrees: reforçar els requisits en matèria de sanitat animal i bioseguretat de les granges per tal de mantenir un estatus sanitari adequat en les mateixes, i adoptar compromisos en matèria de medi ambient relacionats amb la protecció de l’aigua, l’aire, els sòls i la lluita contra el canvi climàtic.

BENEFICIS MEDIOAMBIENTALS

Són precisament els importants beneficis mediambientals que l’aplicació de la nova norma va a aportar, una de les senyes d’identitat d’aquest Reial decret.

La norma implementa millores i novetats en els requisits actualment en vigor des de l’any 2000 en matèria de gestió de fems a les granges, i en el Pla de Producció i Gestió de fems, que s’amplia a totes les instal·lacions i que formarà part d’un Pla de Gestió Ambiental individualitzat per a cada granja.

D’altra banda la nova norma introdueix mesures per a la reducció de les emissions de gasos contaminants i d’efecte hivernacle per part de les granges de bestiar porcí, en particular, el registre de manera individualitzada per cada granja de les emissions i les tècniques que utilitza per la seva reducció ( “Millors tècniques disponibles”). Els nous requisits en matèria d’impacte ambiental permetran reduir les emissions de gasos contaminants (en particular amoníac) i d’efecte hivernacle en prop de l’21% a partir de 2023, respecte de l’escenari tendencial sense aquesta normativa.

Destaquen també importants avenços en relació a el benestar animal, en particular l’exigència d’un pla individual per a cada granja que avaluï els potencials riscos i les mesures a adoptar per al benestar dels animals.

SANITAT ANIMAL

La norma introdueix també millores en relació amb les condicions de bioseguretat de les granges, per tal de limitar l’entrada i la difusió de malalties dels animals.

Tot això serà possible per la introducció de manera obligatòria de la figura del veterinari de granja, que serà el responsable d’assessorar sobre aspectes relacionats amb la sanitat i el benestar dels animals.

Per assegurar el compliment i l’aplicació homogènia de tots els aspectes que desenvolupa la norma, es crea una Taula d’ordenació dels sectors ramaders, que vetllarà per al compliment dels objectius establerts. En la mateixa participaran els representants de les comunitats autònomes, responsables de l’execució i el desenvolupament d’aquesta norma, així com dels Ministeri per a la transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

El sector porcí és un important motor econòmic i d’ocupació per al medi rural, de manera que la norma tracta de compatibilitzar el seu desenvolupament amb l’adaptació rigorosa a l’exigent legislació europea i nacional en matèria d’emissions de gasos contaminants o d’efecte hivernacle, o la protecció de l’aigua, així com a les noves necessitats en l’àmbit de la sanitat o el benestar dels animals. Tot això atenent a les demandes socials.

La publicació d’aquest nou Reial decret permetrà establir les bases per al desenvolupament ordenat de l’activitat d’aquest sector en els propers anys, integrant els principals reptes als quals s’enfronta el sector, i que definiran en gran mesura la seva posició competitiva tant en els mercats mundials com davant la societat.

Documentació relacionada

Share This Post