Inici » Àgora » Guia d’aplicació de la MTD1 Decisió d’Execució (UE) 2017/302 Explotacions ramaderes a Catalunya

Guia d’aplicació de la MTD1 Decisió d’Execució (UE) 2017/302 Explotacions ramaderes a Catalunya

Guia d’aplicació de la MTD1 Decisió d’Execució (UE) 2017/302 Explotacions ramaderes a Catalunya

El 21 de febrer de 2017 es va publicar la Decisió d’Execució (UE) 2017/302 de la Comissió, de 15 de febrer de 2017, per la qual s’estableixen conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el marc de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell respecte a la cria intensiva d’aus de corral o de porcs. La MTD 1 planteja la necessitat d’implantar un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) a les activitats ramaderes afectades per aquestes conclusions sobre les MTD, és a dir, a totes aquelles activitats incloses a l’epígraf 6.6 de l’annex I de la Directiva 2010/75/UE. És habitual, en totes les decisions per les quals s’estableixen conclusions MTD per a totes les activitats incloses a l’annex I de la Directiva 2010/75/UE, que la MTD 1 sigui aplicar un Sistema de Gestió Ambiental, però això no ha constituït cap trasbals per a la majoria d’activitats industrials, avesades des de fa temps a implantar i certificar/verificar els seus sistemes de gestió ambiental d’acord amb estàndards europeus o internacionals (EMAS i/o ISO 14001). Això no és així en el sector de la ramaderia intensiva, ni a les activitats catalanes, ni a les espanyoles o a les europees, on pràcticament no hi ha activitats que tinguin implantat un sistema de gestió ambiental i, molt menys, certificat i/o verificat. És per aquest motiu que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha publicat aquesta guia amb l’objectiu de facilitar i simplificar aquesta tasca al sector ramader.

La guia que es presenta té dues parts, la primera consta d’un guia simplificada, amb dos annexos, un per ampliar la informació i un altre per aquelles activitats que vulguin donar el pas per a certificar/verificar el sistema de gestió ambiental, i una segona que és un annex amb un cas pràctic d’una activitat fictícia (explotació porcina amb dos propietaris/ treballadors i algun operari temporal), que permet la descàrrega de models de documents per tal que sigui el més senzilla possible l’adaptació per a les activitats que vulguin seguir aquest model . La MTD 1 no exigeix, en cap cas, que el sistema de gestió ambiental estigui certificat i/o verificat, i en aquest sentit s’ha elaborat aquest exemple de l’annex III.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Documentació relacionada

Share This Post