Inici » Àgora » Guia per a la gestió del risc de l’arbrat urbà

Guia per a la gestió del risc de l’arbrat urbà

Guia per a la gestió del risc de l’arbrat urbà

La Gerència de Serveis del Medi Ambient de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona ha elaborat una Guia per a la gestió del risc de l’arbrat , amb l’objectiu d’ajudar als municipis a valorar el risc de l’arbrat.

L’arbrat (bosc) urbà és una part bàsica de la infraestructura d’una comunitat, en aquesta infraestructura verda els arbres dominen sovint el paisatge o en són, com a mínim, una de les parts visibles. Els arbres urbans contribueixen a millorar la qualitt de vida de les comunitats urbanes i els seus residents; (…) les persones prefereixen ciutats amb parcs i arbres ben cuidats, però (…) és necessari gestionar la seguretat (i la percepció de seguretat) del nostre patrimoni verd.

Aquest document, que ha estat redactat per en Gerard Passola, expert en arboricultura, pretén orientar als gestors en l’elaboració d’un Pla de Gestió del Risc i, a través de l’inventari, decidir quins son els arbres a avaluar, quin és el tipus de gestió que requeriran i, sobretot, determinar els casos que s’hauran de derivar a estudis avançats per especialistes i amb l’instrumental adequat. No descriu amb profunditat el procediment científic de diagnosi sino com es pot fer una avaluació global de la massa arbòria per detectar-ne el exemplars que presenten un risc real.

Determinar el risc d’un arbre és difícil i les decisions no es poden basar en aspectes subjectius, doncs podríem eliminar dràsticament l’arbrat perdent els beneficis que ens aporten. Cal conèixer els elements prioritaris que permeten avaluar el risc i determinar els arbres que hauran de ser valorats per professionals. Aquest coneixement ens permetrà també elaborar un Pla que concreti els programes de plantació i/o poda i estableixi les actuacions per a la prevenció i la correcció dels defectes.

La Guia està estructurada en dos parts. En la primera s’exposen conceptes sobre els arbres i els principals factors associats al risc, les dades de l’inventari que cal tenir en compte, la metodología d’avaluació del risc i la realització de l’informe final; en la segona s’exposen exemples de fitxes de valoració i de classificació del risc. Aquestes fitxes, que pretenen ser un model de recollida de dades de l’arbre relacionades amb el risc, estan basades en el Mètode TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) de la ISA (International Society of Arboriculture) que ha elaborat unes taules de determinació del risc i una avaluació bàsica, i en el mètode QTRA (Quantified Tree Risk Assessment).

La Gerència de Medi Ambient preveu realitzar un taller per explicar-ne la utilització.

Trobareu el document i més informació a l’apartat “Noves eines de treball” de la pàgina de verd urbà de Medi Ambient: http://www.diba.cat/web/mediambient/verd-urba

Documentació relacionada

Share This Post