Inici » Àgora » Borsa de professors interins oberta durant tot el curs escolar

Borsa de professors interins oberta durant tot el curs escolar

Borsa de professors interins oberta durant tot el curs escolar

RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

L’experiència adquirida des de la creació de la borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions temporals en règim d’interinitat en centres docents públics d’ensenyament no universitari, ha permès detectar determinades mancances que aconsellen introduir alguns canvis en la regulació de les convocatòries públiques de mèrits i capacitats, als efectes de fer més àgil, operatiu i qualitatiu el procediment d’accés a la borsa de treball.

En aquest sentit, la nova regulació proposa un sistema de convocatòria de concurs públic única, anual i oberta durant tot el curs escolar, que ha de permetre als interessats la seva participació en el procés en qualsevol moment mentre romangui oberta. Aquesta opció ha de comportar necessàriament, no únicament reduir la complexitat del procediment actual amb la simplificació d’alguns tràmits, sinó també el fet de disposar d’una borsa de treball permanentment actualitzada i que inclogui el nombre màxim d’efectius possible en tot moment.

D’altra banda, aquesta nova regulació també comporta una actualització del barem per a la valoració dels mèrits a tenir en compte en l’ordenació dins de la borsa de treball de les persones que hi accedeixen.

En conseqüència, un cop realitzat el tràmit previ de consulta i negociació amb els representants del personal docent a la mesa sectorial d’educació, d’acord amb la disposició addicional desena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Publicació DOGC

Notícia TV3

Share This Post