Inici » Àgora » L’economia circular

L’economia circular

L’economia circular

L’economia circular es basa en millorar els resultats econòmics de les empreses, aprofitant els recursos al màxim i reduint la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu. Segons dades d’Ellen Macarthur Foundation, l’economia circular a Europa pot arribar a generar el doble de beneficis que el model actual i es pot traduir en un augment del PIB de 7 punts percentuals. A més, permetria reduir un 32% el consum de matèries primeres i un 50% el nombre d’emissions.

Aquest nou model d’economia circular té en compte que els recursos naturals són finits i que s’han de reaprofitar el major temps possible. Es tracta de crear nou valor econòmic als recursos incorporats als productes (materials, aigua i energia) quan arriben a la fi del seu ús.

L’economia circular supera el model d’economia lineal basada en ‘extreure, fabricar, consumir i llençar’, vigent els darrers dos segles des de la revolució industrial. El nou model permet desacoblar el creixement econòmic del consum de recursos.

L’economia circular és una prioritat per a la innovació a Europa i ja és una realitat avui a Catalunya. En aquest espai hem recollit els apunts per entendre l’economia circular, les tecnologies facilitadoresl’economia circular en el context internacionalel posicionament de Catalunya en aquest nou modelels beneficis que pot aportar a la teva empresa i totes les eines que posem al teu abast perquè avancis en aquest nou model. Per saber-ne més, pots consultar casos empresarials i documents d’interès que amplien la informació sobre economia circular.

Apunts per entendre l’economia circular

Els productes de l’economia circular estan dissenyats per gaudir d’una nova vida gràcies a la seva reparació o remanufactura (remanufacturing). Els recursos que incorporen es reutilitzen en el mateix procés productiu, tancant el cicle del flux de materials, per a nous productes. O és poden transformar en matèries primeres secundàries que s’elaboren a partir de residus i es poden utilitzar com a recursos més econòmics, i més eficients, innovadors, i amb noves propietats per a altres processos productius. A més, produir segons criteris de circularitat significa també treballar per aconseguir processos energèticament més eficients, amb l’ús d’energies renovables.

L’economia circular també proposa nous models de negoci basats en maximitzar l’ús o accés a productes, com alternativa a la compra o possessió del producte, oferint serveis que poden allargar la vida del producte i la vinculació amb el consumidor. Els consumidors, passen de ser propietaris a ser usuaris, d’aquesta manera el consumidor lloga o comparteix un producte, com una rentadora, un telèfon mòbil o un cotxe, i l’empresa proporciona els serveis relacionats. No es tracta de ‘fer més amb menys’, sinó de ‘fer més amb el que ja tenim’, eliminant la pèrdua d’oportunitats i resolent el problema de una baixa utilització. Parlem de nous models de negoci, de noves activitats, de noves formes de generar ingressos. Parlem, en definitiva, d’innovar.

Implementar l’economia circular suposa contribuir a crear una societat i un futur més sostenibles:

 • Redueix la dependència de recursos estratègics.
 • Es restaurativa amb el capital natural.
 • Contribueix a la reducció d’emissions.
 • Fomenta l’ús d’energies renovables.
 • Millora la salut de les persones.
 • Minimitza l’impacte sobre l’entorn.
 • Crea nous llocs de treball, relacionats amb la innovació en nous materials i nous processos (l’ecodisseny, la  reparació, la refabricació, el reciclatge, l’energia i la mobilitat).

Les àrees d’acció per a l’empresa en economia circular són:

 • REGENERAR: Restaurar capital natural cap a energia i materials renovables.
 • COMPARTIR: Maximitzar l’ús compartint productes, reutilitzant-los o allargant la seva vida útil: manteniment, disseny i actualització.
 • OPTIMITZAR: Augmentar l’eficiència en energia i material dels processos. Minimitzar residus. Big Data, automatització, IoT, control i conducció remota. Simbiosi industrial per trobar sinergies entre empreses i optimitzar el consum dels seus recursos.
 • TANCAR EL CICLE: Reparar i remanufacturar productes, usar subproductes com a matèries primeres d’altres indústries i afavorir el reciclatge de materials per obtenir matèries primeres secundàries. Bioquímics a partir de residus orgànics.
 • VIRTUALITZAR: Desmaterialitzar i reduir el consum de recursos proveint l’ús digitalment. Directament (per exemple llibres o música) o indirectament digitalitzant processos o serveis.
 • INTERCANVIAR: Substituir materials, energia, processos o tecnologies per alternatives que redueixen la intensitat d’ús dels recursos (per exemple materials renovables o impressió 3D).

Recursos divulgatius i educatius

Tecnologies facilitadores de l’economia circular

 • Tecnologies per al reciclatge avançat, la robotització i la intel·ligència artificial.
 • Materials i ciències de la vida i biotecnologia.
 • Sistemes de rastreig i retorn per a materials i productes que fan viable la logística inversa.
 • Tecnologies de disseny modular.
 • Tecnologies mòbil, que redueixen la necessitat de recursos físics.
 • Comunicació maquina a màquina.
 • Computació en el núvol.
 • Xarxes socials.
 • Big Data.
 • Impressió 3D i fabricació additiva.

*Les millors tècniques disponibles (MTD) establertes per la Unió Europea, obligatòries per a totes aquelles activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la directiva 2010/75/UE d’emissions industrials, també són una eina a considerar per a aquelles activitats no incloses en l’àmbit d’aplicació de l’esmentada directiva, per assolir els objectius de l’economia circular.

L’economia circular en el context internacional

El desembre del 2015, la Comissió Europea va llançar un paquet de mesures legislatives i instruments de suport a la innovació i al finançament per impulsar la transició cap a l’economia circular.

Són moltes les regions, ciutats i empreses internacionals que avancen i impulsen l’economia circular. La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, participa al Programa per a governs i ciutats de la Fundació Ellen Macarthur, que treballa amb empreses internacionals i la comunitat científica per impulsar una economia més circular, restaurativa i regenerativa.

Des d’ACCIÓ també participen en aquests projectes europeus d’impuls en l’economia circular:

 • CirCE. Regions Europees per a l’economia circular.
 • Ecowaste4food. Impuls de l’ecoinnovació per reduir el malbaratament alimentari i promoure una economia eficient en recursos.
 • ENHANCE. Impuls de l’economia circular.

L’economia circular a Catalunya

Catalunya ja treballa per promoure la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. Es troben solucions per a l’aplicació d’economia circular en tots els sectors econòmics, creix la innovació i apareixen noves iniciatives empresarials en aquest àmbit. A Catalunya hi ha 217 grups de recerca i centres tecnològics que innoven i fan recerca ambiental per oferir solucions a les empreses.

Els sectors amb més potencial per a l’ economia circular a Catalunya són:

 • Alimentació
 • Logística
 • Transport
 • Química

L’economia circular pot reduir els costos dels processos industrials fins a un 50%. Des d’innovacions com el car sharing, el vehicle elèctric i la conducció autònoma, passant per l’ús de nous materials o l’aplicació de tecnologies com l’IoT per a la traçabilitat de recursos i logística inversa de materials, i fins a la impressió 3D, que minimitza residus i redueix costos logístics, fan de l’economia circular una realitat.

Beneficis de l’economia circular per a la teva empresa

L’economia circular no només és més respectuosa amb el medi ambient, sinó que és un motor per a la innovació i suposa una oportunitat econòmica per a les empreses:

 • Augment de la productivitat dels recursos.
 • Estalvi de costos.
 • Nous models de relació amb proveïdors i clients.
 • Diferenciació de la competència.
 • Afegeix valor a la marca.
 • Accés a nous mercats.
 • Sumar-se a la innovació sostenible.

El fet de repensar el cicle de vida dels productes des d’una perspectiva circular obre un ventall de nous models de negoci rendibles en termes econòmics per a l’empresa. Per fer possible aquestes oportunitats, la innovació en materials, en producte, en processos i en organització, és essencial. De fet, la major sensibilitat cap als temes ambientals i una consciència creixent de l’escassetat de recursos fa que els consumidors apreciïn cada vegada més el valor diferencial de les empreses i productes sostenibles.

Què necessita la teva empresa?

Descobreix algunes les iniciatives que existeixen per impulsar l’economia circular a la teva empresa:

Altres enllaços i continguts d’interès:

 

Font: ACCIO

Share This Post