Inici » Àgora » L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic publica el document “Indicador global d’adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya”

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic publica el document “Indicador global d’adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya”

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic publica el document “Indicador global d’adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya”

El document respon a una de les mesures genèriques previstes a l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic Horitzó 2013-2020 (ESCACC): l’establiment d’un sistema de seguiment i indicadors de les mesures d’adaptació previstes amb l’objectiu d’

Els treballs d’elaboració de l’indicador global d’adaptació van començar fa dos anys amb la selecció de 83 indicadors potencialment avaluadors de la bondat de les mesures d’adaptació. La metodologia de treball ha estat establerta en col·laboració amb l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, i en el marc del projecte Life 12 ENV/ES/000536 Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic (LIFE MEDACC), un projecte europeu del qual l’Oficina n’és soci coordinador i que, entre les accions previstes, contempla també l’establiment d’indicadors de les mesures d’adaptació.

Malgrat la manca de referències concretes arreu sobre indicadors de les mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic, és a dir, de quina manera i en quin grau els territoris i la societat esdevénen menys vulnerables a aquests impactes, l’Oficina ha aconseguit un primer document que és capaç d’avaluar i quantificar el grau d’adaptació de Catalunya. Naturalment, aquest document ha de ser difós i explicat entre tots els actors interessats per tal que l’indicador global d’adaptació vagi ajustant-se i millorant-se a mida que s’actualitzin i/o ampliïn les dades.

Document indicador

• Indicador global d’adaptació als impactes del canvi climàtic

Informació relacionada

Share This Post