Inici » Àgora » Novetats en la gestió i control dels ajuts directes de la PAC

Novetats en la gestió i control dels ajuts directes de la PAC

Novetats en la gestió i control dels ajuts directes de la PAC

Publicació al DOGC de dues ordres que afecten a les sol·licituds dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) que aquest any 2024 faran les explotacions agràries de Catalunya

Per un costat la regulació de la DUN 2024 i per l’altre el procediment a partir de 2024 de la gestió i els controls de les sol·licituds i pagaments dels ajuts de la PAC i la modificació de l’ordre que regula els ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya.

La DUN és el sistema que els titulars de les explotacions agràries de Catalunya disposen per a comunicar les dades de les seves explotacions al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i que facilita les sol·licituds d’ajuts i els diferents tràmits i comunicacions que han de fer per a la seva activitat professional.

Aquest any es potencia la DUN com a sistema de recollida de dades de les explotacions agràries de Catalunya.

Pel que fa al procediment de la gestió i els controls de les sol·licituds destacar les diferents particularitats dels requisits en pràctiques d’ecorègims a Catalunya. Els ecorègims són les diferents alternatives de sistemes de conreu que permeten acollir-se als ajuts que potencien les pràctiques agràries dirigides a preservar el medi ambient.

Les particularitats introduïdes als ajuts d’ecorègims

P1. Pasturatge extensiu. Es redueix de 120 a 90 dies el període mínim de pasturatge a tot el territori català.
P1. Pasturatge extensiu. La càrrega ramadera mínima per a la campanya 2024 s’estableix en 0,27 UBG/ha, donada la persistent situació de sequera en què es troben les pastures a Catalunya.
P2B. Sega sostenible. S’estableix un període de no aprofitament de les superfícies de pastures permanents o temporals objecte de sega, que anirà de l’1 de juliol a 31 d’agost, durant el qual no es podrà fer cap activitat.
P3. Rotació de cultius. En les explotacions amb un 25% o més de terres de cultiu dedicades a espècies plurianuals el percentatge de superfície acollida a aquesta pràctica serà del 25%.
P6. Cobertes vegetals en cultius llenyosos. El període mínim de quatre mesos durant el qual la coberta vegetal ha de romandre viva sobre el terreny, s’estableix a Catalunya entre l’1 de novembre i el 28 de febrer.
P5. Espais de biodiversitat. Pràctica de gestió sostenible de la làmina d’aigua. el temps que la làmina d’aigua ha de romandre sobre el terreny, als efectes d’afavorir la biodiversitat, serà de tres mesos, que podrà coincidir amb la presència del cultiu.

Documentació relacionada

Font: DACC

 

Share This Post