Inici » Àgora » Publicat Dossier Tècnic núm 110: “La cadena agroalimentària de Catalunya”

Publicat Dossier Tècnic núm 110: “La cadena agroalimentària de Catalunya”

Publicat Dossier Tècnic núm 110: “La cadena agroalimentària de Catalunya”

L’interès d’aquest Dossier Tècnic és contribuir a la divulgació de les tasques que duu a terme l’Administració per afavorir la millora de l’equilibri en les relacions comercials dels operadors de la cadena agroalimentària, amb especial incidència en el sector productor.

El Dossier Tècnic núm. 110: “La cadena agroalimentària de Catalunya” està dedicat a analitzar els instruments de millora, normativa i regulació de la cadena alimentària per a sector productor agrari.

Per explicar què es fa i quins són els instruments organitzatius a l’abast del sector, s’analitzen les bases jurídiques estatals i comunitàries que regulen les operacions comercials i els controls establerts per garantir l’aplicació de la normativa. També s’expliquen quines unitats s’encarreguen de realitzar els controls, i quins han estat els resultats dels plans de control duts a terme fins ara, com és el cas de la creació de la unitat CadeCAT (Cadena Alimentària de Catalunya), que depèn de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DARP que s’encarrega del control de les relacions comercials de la cadena agroalimentària establertes a Catalunya d’acord amb els aspectes regulats per la Llei 12/2013 per a la millora del funcionament de la cadena alimentària. Igualment, es fa un repàs dels principals instruments que s’han desenvolupat per contribuir a millorar l’estructuració del sector i assentar les bases perquè pugui participar en el valor afegit de la cadena, centrats en el coneixement i transparència del mercat i en l’agrupació dels operadors de les baules, especialment productiva, per incrementar el poder negociador.

Finalment, s’entrevista a Albert Capdevila, responsable de Fruita i Horta de la Federació de cooperatives agràries de Catalunya (FCAC), Ignasi Pons, responsable de l’Àrea Tècnica de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) i Carles Ribera, responsable de l’Àrea Tècnica del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC) per conèixer la seva valoració i propostes en relació amb la millora del funcionament de la cadena.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Font: RURALCAT

Dossier Tècnic núm 110: “La cadena agroalimentària de Catalunya”

Per a visualitzar el Dossier clica a la següent imatge:

Share This Post