Inici » Àgora » Nota de Premsa signatura del Conveni de col·laboració entre Alumni UdL i el Col·legi Oficial d’Enginyers d’Agrònoms de Catalunya a Lleida

Nota de Premsa signatura del Conveni de col·laboració entre Alumni UdL i el Col·legi Oficial d’Enginyers d’Agrònoms de Catalunya a Lleida

Nota de Premsa signatura del Conveni de col·laboració entre Alumni UdL i el Col·legi Oficial d’Enginyers d’Agrònoms de Catalunya a Lleida

Els associats d’Alumni UdL que reuneixin els requisits que donen accés a l’exercici de la professió d’enginyer agrònom i que es donin d’alta del Col·legi d’Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya gaudiran d’avantatges al col·legiar-se, i recíprocament els col·legiats tindran les mateixes condicions d’inscripció a Alumni UdL.

El president d’Alumni UdL, Josep Maria Moragues, i la delegada a Lleida del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Agrònoms de Catalunya, Conxita Villar, han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’establir un marc global de col·laboració per afavorir la inserció laboral dels titulats de la Universitat de Lleida dels graus i màsters que donen accés a l’exercici de la professió d’enginyer agrònom i el creixement de la carrera professional dels membres d’ambdues entitats.

Els associats d’Alumni UdL que reuneixin els requisits que donen accés a l’exercici de la professió d’enginyer agrònom i que es donin d’alta del Col·legi d’Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya gaudiran d’avantatges al col·legiar-se, i recíprocament els col·legiats tindran les mateixes condicions d’inscripció a Alumni UdL.

En l’àmbit d’impulsar la carrera professional dels seus membres, ambdues entitats es comprometen a estudiar vies de col·laboració per organitzar activitats, cursos, seminaris i activitats de formació que puguin ser d’interès pels col·lectius als quals representen, entre les dos entitats sumen més de 4.500 professionals.

El conveni estableix què, ambdues entitats difondran i promocionaran entre els seus col·legiats/associats, a través dels seus mitjans habituals i xarxes, de tots els cursos, seminaris, activitats i formació relacionats amb les finalitats d’una i altra entitat.

Lleida, 20 de juny de 2017

Informació relacionada

Share This Post