Inici » Àgora » Creada la “Comisión Interministerial BIM”

Creada la “Comisión Interministerial BIM”

Creada la “Comisión Interministerial BIM”

Creada la “Comisión Interministerial BIM”

El passat 28 de desembre va ser aprovat pel Consejo de Ministros el “Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública”.

Aquesta comissió neix amb un objectiu principal que es defineix com el de “elaborar el Plan de Incorporación de la Metodología BIM en la Contratación Pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, que deberá ser acorde con los avances europeos en esta materia y la Estrategia Nacional de Contratación Pública”.

En aquest enllaç es pot consultar el contingut complet de la nota de premsa, pel que no ens estendrem en aquesta.

El Real Decreto no ha estat publicat a data d’avui.

Com a nota positiva cal destacar que la nota de premsa recull una interpretació del BIM que contempla tant els aspectes relacionats amb la digitalització del sector, com els relatius a un nou marc de col·laboració entre els diferents agents que intervenen durant el cicle de vida dels edificis i infraestructures.

Malgrat caldrà veure el text definitiu complet, així com els primers passos d’aquesta comissió, hi ha alguns aspectes que plantegen dubtes o reptes:

  • No tots els ministeris formen part d’aquesta comissió, encara que algun d’ells té una activitat molt significativa relacionada amb alguna de les fases del cicle de vida dels edificis o les infraestructures (Agricultura, Pesca, Alimentación / Cultura y Deporte / Defensa / Justicia / Sanidad…).
  • Quins seran els instruments que permetran la promoció i l’ús del BIM en l’àmbit professional y acadèmic?
  • Es rellevant la creació d’un Comitè Tècnic que donarà suport a la Comissió. La composició d’aquest serà de vital importància per a assegurar la transversalitat, independència y objectivitat, en els temes els que haurà de treballar. Es tractarà d’un Comitè molt nombrós per a donar veu a un sector que és molt ampli? O es tractarà d’un grup reduït i especialitzat amb capacitat de produir informació d’alt valor per a la presa de decisions?

En qualsevol cas, s’espera l’adopció de visions estratègiques de llarg recorregut, inclusives i conscients dels esforços que representen als diferents agents del sector.

Al setembre de 2016, una iniciativa similar va ser duta a terme pel govern de la Generalitat de Catalunya, amb la creació de la Comissió Interdepartamental pel BIM, amb objectius molt similars i que ha portat molt recentment (20/11/2018) a la presentació del seu “Llibre blanc sobre la definició estratègica d’implementació del BIM”, la redacció del qual ha estat realitzada per l’ITeC prenent com a referència els treballs desenvolupats per la Comissió Construïm el Futur, i la participació de membres del seu Grup de Coordinació.

Font: ITeC

Share This Post