Inici » Àgora » El Govern acorda l’obligatorietat d’aplicar la metodologia BIM en determinats contractes d’obra pública i d’edificació promoguts per la Generalitat

El Govern acorda l’obligatorietat d’aplicar la metodologia BIM en determinats contractes d’obra pública i d’edificació promoguts per la Generalitat

El Govern acorda l’obligatorietat d’aplicar la metodologia BIM en determinats contractes d’obra pública i d’edificació promoguts per la Generalitat

El Govern acorda l’obligatorietat d’aplicar la metodologia BIM en determinats contractes d’obra pública i d’edificació promoguts per la Generalitat

  • El Building Information Modelling (BIM), sistema pioner de treball virtual en 3D, recull la informació de tots els agents involucrats en una obra durant el seu cicle de vida: disseny, execució, gestió i manteniment.
  • En sis mesos, els licitadors hauran d’utilitzar el nou model per optar als contractes amb un valor estimat a partir de 5 milions d’euros en el cas de les obres i de 200.000 euros en el de subministrament i serveis.

El Govern ha acordat l’obligatorietat d’aplicar la metodologia Building Information Modelling (BIM) en determinats contractes d’obra pública i d’obres d’edificació promoguts per l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. El BIM és un sistema de treball virtual en 3D on col·laboren de forma contínua els diferents agents que participen en el cicle de vida de les obres: disseny, execució, gestió i manteniment. Es pot emmarcar en l’Estratègia Europa 2020, per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador que garanteixi alhora un ús més eficient dels recursos públics.

El Govern de Catalunya va crear el maig de 2016 la Comissió Interdepartamental per a la implantació de la metodologia BIM en l’obra promoguda per la Generalitat. El desplegament d’aquest sistema serà progressiu, motiu pel qual de moment serà obligatori només en determinats contractes identificats com a prioritaris.

Així, en sis mesos a partir de la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), s’aplicarà la metodologia BIM obligatòriament a tots els contractes que es publiquin a la plataforma del contractant d’obra civil i d’edificació, de concessió d’obres i de concursos de projectes, tant per obres de nova construcció com de rehabilitació, promoguts per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic que tinguin un valor estimat o superior a l’establert per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.

Es tracta, en aquest cas, d’aquells contractes amb un valor estimat (en general, pressupost de licitació sense IVA) a partir de 5 milions d’euros i per a les obres i concessions d’obres públiques, i de 200.000 per als contractes de subministrament i de serveis.

Aquesta metodologia serà requisit en els contractes que tinguin un valor inferior, però que, per la seva singularitat, pugui generar majors rendiments utilitzar-la. Així mateix, per a contractes d’un valor menor es podrà establir com a criteri a valorar en els plecs de prescripcions tècniques o en els documents descriptius, o bé com a condició d’execució en els plecs de clàusules administratives particulars.

La metodologia BIM, que s’ha desenvolupat en els darrers anys en diversos països, significa un canvi radical en el desenvolupament d’obra pública. Consisteix en l’elaboració d’un model col·laboratiu i virtual en 3D de l’obra, en què s’integra tota la informació gràfica, econòmica i temporal, entre d’altres tipus, sobre el qual treballen tots els agents involucrats durant tot el seu cicle de vida: disseny, elaboració de projectes, execució i direcció d’obra, gestió i manteniment. D’aquesta manera, el model està en constant evolució i recull totes les dades actualitzades que han de permetre operar durant les diferents fases de l’actuació.

Finalment, cal remarcar que l’Acord estableix que l’ús d’aquesta metodologia no pot suposar discriminació per als licitadors, ha de ser compatible amb productes informàtics d’ús general, ha d’utilitzar el format obert IFC (Industry Foundation Classes) o similar i no pot implicar una restricció de l’accés, especialment pel que fa a la petita i mitjana empresa.

Font: Nota de premsa Govern.cat

 

Share This Post