Inici » Àgora » ENTRADA EN VIGOR NOU REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ENTRADA EN VIGOR NOU REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ENTRADA EN VIGOR NOU REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

El proper 12 de desembre entra en vigor el Reial Decret 513/2017

NOU REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

El proper 12 de desembre entra en vigor el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI). Així mateix, derogarà i substituirà a l’anterior RIPCI, aprovat en el seu moment pel Reial Decret 1942/1993.

L’objecte d’aquest reglament és el d’establir les condicions i els requisits exigibles relatius al disseny, instal·lació, manteniment i inspecció dels equips i sistemes que conformen les instal·lacions de protecció contra incendis.

El RIPCI és una peça clau dins de la normativa que regula la protecció contra incendis, i que aquest nou text haurà d’aplicar conjuntament amb altres disposicions normatives, destacant el Codi Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006), i Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RD 2267/2004). En tots dos casos, aquests reglaments estableixen que el disseny, execució, posada en funcionament i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, així com els seus components i equips, han de complir el que estableix la seva reglamentació específica.

Text complert: Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aproba el Reglament d’instalacions de protecció contra incendis.

Guia tècnica d’aplicació

Al desembre de 2017 s’ha publicat la primera versió definitiva de la guia, que es podrà trobar en la següent adreça web

Aquest document pretén servir per facilitar l’aplicació pràctica de les disposicions del reglament, i inclou informació i comentaris, amb l’objectiu d’aclarir conceptes, ajudar a interpretar el reglament i respondre les principals preguntes freqüents que puguin sorgir.

La guia s’anirà actualitzant i completant periòdicament, per ampliar i millorar el seu contingut quan sigui necessari. L’última versió d’aquesta guia es publicarà a la pàgina web del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, en l’apartat de “Indústria> Qualitat i Seguretat Industrial> Instal·lacions Industrials> Instal·lacions de protecció contra incendis”.  A més, en tant estiguin disponibles, també es publicaran altres documents on es desenvolupin més continguts del reglament que calgui detallar.

Reial Decret 513/2017 i documentació addicional

Share This Post