Inici » Àgora » Nota Informativa sobre la tramitació electrònica durant l’estat d’alarma

Nota Informativa sobre la tramitació electrònica durant l’estat d’alarma

Nota Informativa sobre la tramitació electrònica durant l’estat d’alarma

Criteri excepcional per a l’ús dels sistemes d’identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de l’estat d’alarma decretat a causa de la pandèmia de COVID-19

Atesa la RESOLUCIÓ PDA/867/2020, de 14 d’abril, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, per la qual s’estableixen criteris excepcionals per a l’ús dels sistemes d’identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de l’estat d’alarma, decretat a causa de la pandèmia de COVID-19. (DOGC 8116. 20.04.2020).

Davant aquesta excepcional situació, es requereix una flexibilització dels criteris generals d’ús dels mecanismes d’identificació i signatura establerts al Protocol esmentat. Les mesures, de caràcter excepcional, s’habiliten fins a la finalització de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

CRITERIS EXCEPCIONALS

1. S’ACCEPTA la presentació, a través del portal de tramitació telemàtica genèrica, de sol·licituds de formularis sense signatura electrònica. La identificació i signatura s’acreditaran amb la verificació de la identitat mitjançant sistemes de comprovació manuscrita.

2. S’ADMET l’ús de certificats qualificats que hagin caducat, la renovació dels quals no s’hagi pogut dur a terme a causa de l’estat d’alarma, mentre duri la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. L’ús d’aquests certificats qualificats es podran emprar d’acord amb les instruccions establertes per la Direcció General d’Administració Digital que determini les funcionalitats dels serveis digitals que permetin aquesta actuació.

NOMÈS FINS A LA FINALITZACIÓ DE LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

 

Documentació relacionada

RESOLUCIÓ PDA/867/2020, de 14 d’abril, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, per la qual s’estableixen criteris excepcionals per a l’ús dels sistemes d’identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de l’estat d’alarma decretat a causa de la pandèmia de COVID-19.

Share This Post