Inici » Àgora » Publicat el Reglament (UE) 848/2018 sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics

Publicat el Reglament (UE) 848/2018 sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics

Publicat el Reglament (UE) 848/2018 sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics

La nova normativa europea de producció ecològica que s’aplicarà a partir de l’1 de gener del 2021 ja ha sigut publicada al diari oficial de la Unió Europea amb el títol següent: Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell.

Entre les novetats que aporta el nou Reglament, i que s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2021, destaquem una sèrie de punts classificats per temàtica.

Objectius

Entre els objectius de les noves normes que s’han modificat, estan el contribuir a la protecció del medi ambient i del clima, mantenir la fertilitat del sòl a llarg termini, i contribuir a un medi ambient no tòxic. Com a principis rectors, es fomentarà els circuits curts de distribució i les produccions locals, així com també es promourà el desenvolupament d’activitats de millora vegetal de plantes ecològiques amb la finalitat de contribuir a les perspectives avantatjoses del sector ecològic.

Àmbit d’aplicació

S’incorporen nous productes per a poder ser certificats com a ecològics: la sal, taps de suro natural, fulles de vinya, cera d’abella, llana i cotó sense cardar ni pentinar, entre d’altres. També espècies animals com els conills i els cèrvols estaran regulats per la nova norma.

Una de les novetats més destacades és la possibilitat de certificació en grup, que haurà de veure’s com queda reflectida en els desenvolupaments normatius. Més endavant es concretaran canvis per a minoristes i subcontractistes.

Canvis en la producció vegetal

Amb la nova normativa, la relació entre el cultiu i el sòl estarà més reforçada, i es podrà utilitzar material de reproducció vegetativa heterogeni. S’incoporen, a més, criteris més transparents en el procés d’autorització de nous insums per a l’agricultura ecològica.

Canvis en la producció ramadera

En ramaderia, es prohibeixen els susbtituts de la llet que continguin components sintetitzats químicament o components vegetals dels animals en lactació, i es defineix el tamany de la granja per a permetre el lligat dels animals. Així mateix, el període de conversió per a les zones d’exercici del bestiar no herbívor serà de 12 mesos i no es podrà reduir a 6 mesos.

Canvis en l’elaboració

La transformació d’aliments ecològics serà molt més exigent amb els nous requisits. L’ús d’aromes estarà restringit només a aquells d’origen ecològic, s’estableixen condicions per a l’ús de suplement en alimentació infantil, desapareix la llista per a l’ús d’ingredients no ecològics i només es podrà autoritzar l’ús d’ingredients no ecològics durant un període de 6 meses renovable un cop.

També es prohibeix l’ús de nanomaterials artificials, i es canvien les normes per a pinsos i es possibilita l’alimentació ecològica per a mascotes.

Menys excepcions

Es redueixen progressivament una sèrie d’excepcions, incloses les provocades per circumstàncies catastròfiques.

Etiquetatge i control

Es podran fer servir els termes protegits en l’etiquetatge d’insums agraris i també canviarà les possibilitat d’etiquetatge dels pinsos ecològics.

La nova norma defineix que en cas de detectar presència de productes o substàncies no autoritzades en producció ecològica s’ha de prohibir provisionalment la comercialització d’aquests i s’ha d’iniciar d’immediat una investigació oficial amb l’objectiu de determinar les causes i la font. A més, incorpora més criteris per a l’avaluació de riscos dels operadors, tot i que queda pendent de definir els requisits mínims i específics de control segons el tipus d’operador.

Pla de treball fins el 2021

La Comissió Europea té un pla previst per al debat i l’aprovació de les disposicions d’aplicació d’aquesta normativa. Les normes de producció es debatran el segon trimestre d’aquest any i s’aprovaran el primer trimestre del 2019.

Pel que fa a les normes específiques de control, etiquetatge i comerç exterior, aquestes es debatran el primer semestre del 2019 i s’aprovaran el segon semestre del mateix any.

Mentrestant, el desenvolupament dels actes delegats i d’execució dels aspectes generals es deixa per al primer trimestre del 2020 i la seva aprovació serà el segon semestre d’aquell any.

Reglament 848/2018 sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics

Font: DARP

Share This Post