Inici » Àgora » TECNOLOGÍA DE SUELOS: ESTUDIO DE CASOS.

TECNOLOGÍA DE SUELOS: ESTUDIO DE CASOS.

TECNOLOGÍA DE SUELOS: ESTUDIO DE CASOS.
Publicacions

TECNOLOGÍA DE SUELOS: ESTUDIO DE CASOS.

Autors: A. Usón Murillo, J. Boixadera Llobet, A. Bosch Serra y A. Enrique Martín (editors)
2010. 515p.

Temàtica:

La publicació és fruit d’un programa de cooperació internacional entre les universitats de Costa Rica (Costa Rica), Concepción (Xile), San Antonio Abad de Cusco (Perú), Saragossa, Pública de Navarra i Lleida.
Presenta un enfocament pràctic i en el llibre es plantegen diferents situacions de maneig del sòl. A la vegada, es presenten elements de discussió i solucions per a situacions concretes.
Consta de dos parts: la primera recull en vuit capítols les bases teòriques del maneig del sòl i la segona es centra en l’estudi de casos.
Els casos s’agrupen en cinc blocs segons les condicions edafoclimàtiques: sis casos s’encabeixen dins de zones semiàrides, tres en zones de muntanya, tres en zones tropicals, tres en la temàtica d’indicadors de la qualitat del sòl i control de la seua degradació i un darrer cas sobre la utilitat de les tecnologies d’informació territorial en el maneig de cultius.
Aquest plantejament fa que pugui ser útil tant per a professionals del sector com a estudiants interessats en temes de maneig del sòl des dels vessants agronòmic i ambiental.

Preu 25 €

ISBN: 978-84-8409-311-4 (Edicions de la Universitat de Lleida)

Comandes: http://www.publicacions.udl.cat/comandes.php 

Share This Post