Inici » Àgora » Participa en l’avaluació ambiental estratègica del Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial de Gallecs

Participa en l’avaluació ambiental estratègica del Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial de Gallecs

Participa en l’avaluació ambiental estratègica del Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial de Gallecs

Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica del Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial de Gallecs per a la recuperació, millora i protecció del medi natural i del paisatge

La Subdirecció General d’Avaluació Ambiental ha rebut de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona el document d’avanç del Pla Especial Urbanístic del Parc Territorial de Gallecs per a la recuperació, millora i protecció del medi natural i del paisatge, que inclou el document inicial estratègic (DIE), juntament amb la sol·licitud d’inici del procediment
d’avaluació ambiental estratègica ordinària, regulada a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Un cop rebuda la documentació, i d’acord amb l’esmentada Llei 21/2013, la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental engega el procés de consulta a les administracions públiques afectades i les persones interessades.

Participa amb les  teves aportacions

El motiu de la consulta és demanar les vostres aportacions,  en relació amb els aspectes que haurà de tenir en compte l’avaluació ambiental del Pla.

Pots fer les teves aportacions a través del Col·legi Oficial Enginyers Agrònoms de Catalunya, al correu agronoms@agronoms.cat, abans del 17 de juny 2022

El resultat de les consultes es tindrà en consideració en l’elaboració del document d’abast, document que ha de fixar l’abast i el nivell de detall de l’avaluació ambiental del Pla, així com els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris ambientals estratègics i els indicadors que han de guiar la formulació del Pla i el seu procés d’avaluació ambiental.

Documentació

PLÀNOLS:

 

Una vegada s’hagi formulat, el document d’abast es podrà consultar a:  http://dtes.gencat.cat/portalAA/AppJava/consultaPlansInformacio.do?reqCode=inici
(Àmbit: Barcelona; Àmbit planejament: Planejament urbanístic)

Share This Post